Gå til indhold

Ukrainske uddannelser kort fortalt

Få en introduktion til uddannelsessystemet, og se, hvad ukrainske uddannelser svarer til i Danmark.

Sammenlignet med Danmark har Ukraine flere typer af videregående uddannelser, heriblandt ikke mindst de såkaldte specialist-uddannelser. Desuden har man hidtil haft lidt kortere grund- og gymnasieskole end i Danmark.

Gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelse

Grund- og mellemskolen varer 9 år. Varigheden var 8 år indtil en omlægning, der blev gennemført i perioden 1986-95.

Efter mellemskolen kan eleverne fortsætte i gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Den gymnasiale uddannelse har hidtil været 2-årig.

Atestat
Bevis for gymnasial uddannelse

Der findes uddannelser til faglært arbejder på to niveauer:

  • Erhvervsuddannelser på første niveau varer op til 1 år, og der kræves ikke særlige forudsætninger. Undervisning og oplæring foregår som regel på en arbejdsplads.
  • Erhvervsuddannelser på andet niveau kan være 4-årige med både erhvervsfaglige og almengymnasiale fag eller 2-årige uden almengymnasiale fag.

Kvalifikovanogo robitnika
Bevis for uddannelse til faglært arbejder

Videregående uddannelse

Efter 2005 indførtes bachelor- og mastergrader i stedet for 5-årige enhedsgrader.

  • Bacheloruddannelsen (bakalavra) omfatter 3-4 års studier, hvor den mest udbredte er den 4-årige bacheloruddannelse. Adgangskravet er en gymnasial uddannelse. Uddannelsen afsluttes med enten statseksaminer eller en afsluttende bacheloropgave.
  • Masteruddannelsen (magistra) varer op til 2 år og afsluttes med forsvar af en afsluttende opgave samt statseksaminer.

Ph.d.-graden omfatter mindst 3 års studier.

Derudover har mange ukrainere nogle særlige typer videregående uddannelse:

  • Juniorspecialist: Uddannelsen varer 3-4 år, hvis man begynder efter 9. klasse (og så vil de to første år af uddannelsen være på gymnasialt niveau), og 2-3 år, hvis man begynder efter en gymnasial uddannelse. Efter denne uddannelse kan man gennemføre en bacheloruddannelse på forkortet tid.
  • Specialist: Specialist-uddannelserne sigter mod erhverv som f.eks. lærer, økonom og ingeniør. Lange "specialist"-uddannelser var den mest almindelige form for videregående uddannelse i Sovjettiden og i begyndelsen af Ukraines selvstændighed. De seneste år er den lange specialist-uddannelse blevet udfaset. Der findes dog stadig uddannelser på 5½ år inden for nogle ingeniørfag, og medicinuddannelsen varer 6 år. Desuden tager man ret ofte en kort specialist-uddannelse på 1-1½ år mellem bachelor- og masteruddannelsen.

Specialista
Bevis for specialist-uddannelse

 

Diagram over uddannelsessystemet

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Diagram over Ukraines uddannelsessystem

 

Sammenligning af ukrainske og danske uddannelser

Her kan du se, hvordan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen normalt vurderer typiske ukrainske uddannelsers niveau:

 

KvalifikationDansk uddannelsesniveau
Атестат про повну загальну середню освіту / Atestat pro povnu zagal'nu serednju osvitu (til og med 1998): (8+2 år) 1 år af en dansk gymnasial uddannelse.
Атестат про повну загальну середню освіту / Atestat pro povnu zagal'nu serednju osvitu (fra og med 1999) (9+2 år) En hf-eksamen uden overbygning. For oplysninger om adgang til videregående uddannelse: Se Eksamenshåndbogen.
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти / Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity (Fra og med 2019): (9+2 år) En hf-eksamen uden overbygning. For oplysninger om adgang til videregående uddannelse: Se Eksamenshåndbogen.
Диплом кваліфікованого робітника / Diplom kvalifikovanogo robitnika (faglært arbejder) (1-4 år) Afhænger af en konkret vurdering.
Диплом молодшого спеціаліста / Diplom molodsogo specialista (juniorspecialist) (2-4 år) Afhænger af en konkret vurdering (en erhvervsuddannelse eller 1 år af en erhvervsakademiuddannelse, eventuelt en erhvervsakademiuddannelse).
Диплом бакалавра / Diplom bakalavra (4 år) En bacheloruddannelse.
Диплом спеціаліста / Diplom specialista (min. 1 år oven på en bakalavra) En bacheloruddannelse plus 1 år af en kandidatuddannelse.
Диплом спеціаліста / Diplom Specialista (5 år oven på en gymnasial uddannelse) En bacheloruddannelse plus 1 år af en kandidatuddannelse.
Диплом магістра / Diplom magistra (min. 1 år) En bacheloruddannelse plus 1 år af en kandidatuddannelse (eventuelt en kandidatuddannelse, hvis det er en 2-årig magistra eller en overbygning på specialist-uddannelse).
Диплом кандидата наук / Diplom Kandidat nauk (3 år) En ph.d.-uddannelse.

 

Få mere at vide

 

Senest opdateret 15. marts 2022