Gå til indhold

Lovregulerede erhverv

Ønsker du at arbejde inden for et af de nedenstående lovregulerede erhverv på grundlag af kvalifikationer fra udlandet?

Så kan du slå erhvervet op i denne oversigt og finde de oplysninger, du skal bruge:

 

Disse erhverv er omfattet af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark:

 • Advokat
 • Aktuar
 • Ambulanceassistent
 • Ambulancebehandler
 • Ambulancebehandler med særlig kompetence
 • Anerkendt statiker
 • Ansat på deponeringsanlæg
 • Ansvarlig for boreoperationer på offshoreanlæg m.v.
 • Arbejde med asbest på offshoreanlæg
 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med biologiske agenser på offshoreanlæg
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med epoxy og isocyanater på offshoreanlæg m.v.
 • Arbejde med opstilling af stilladser på offshoreanlæg
 • Arbejde med styren og polyesterstøbning
 • Arbejde med styren på offshoreanlæg
 • Arbejde med svejsning
 • Arbejde med svejsning på offshoreanlæg
 • Arbejde som gaffeltruckfører samt fører af gaffelstabler på offshoreanlæg
 • Arbejde som kranfører på offshoreanlæg m.v.
 • Asbestnedrivning
 • Audiometri og høreapparattilpasning
 • Autoriseret gyllebeholderkontrollant
 • Autoriseret kontrollør ved bestemte idrætsbegivenheder
 • Autoriseret psykolog
 • Autoriseret veterinærsygeplejerske
 • Bandagist
 • Bank- og investeringsrådgiver (person, der rådgiver om visse investeringsprodukter)
 • Behandler af fødevarer
 • Bioanalytiker
 • Brandmand
 • Brandmand på offshoreanlæg m.v.
 • Brandslukningsleder på offshoreanlæg m.v.
 • Brandteknisk sagsbehandler
 • Brøndborer
 • Brøndkontrol på offshoreanlæg m.v.
 • Bygningssagkyndig
 • Dispachør
 • Driftsleder på renseanlæg
 • Dyrehandler
 • Dyrker af genetisk modificerede afgrøder
 • Dyrlæge
 • Dørmand i virksomheder med alkoholbevilling
 • Ejendomsmægler
 • Elevatormontør
 • Elinstallatør
 • Energikonsulent
 • Ergoterapeut
 • Erhvervsdykker
 • Erhvervsmæssig anvendelse af godkendelsespligtige kemiske bekæmpelsesmidler til beskyttelse, bekæmpelse og regulering af plantevækst (Sprøjtecertifikat)
 • Farmaceut
 • Farmakonom
 • Festfyrværker
 • Finansiel rådgiver
 • Fisker
 • Fiskeskipper
 • Fodterapeut
 • Forsikringsformidler
 • Fysioterapeut
 • Fører af gaffelstabler
 • Fører af gaffeltruck
 • Fører af teleskoplæsser
 • Førstehjælper på offshoreanlæg m.v.
 • Gas-, vand- og sanitetsmester (vvs-installatør)
 • Grundlæggende sikkerhedsuddannelse for alle ansatte på offshoreanlæg m.v.
 • Hesteinseminør
 • Holdleder i redningsberedskabet/brandvæsenet
 • Indsatsleder i redningsberedskabet
 • Jordemoder
 • Kedelpasser
 • Kiropraktor
 • Klinisk diætist
 • Klinisk tandtekniker
 • Kloakmester
 • Kontaktlinseoptiker/Optometrist
 • Koordinator på byggepladser
 • Kranfører
 • Kvæginseminør
 • Kølemontør
 • Kørelærer
 • Landinspektør
 • Lods
 • Læge
 • Lærer i dansk for voksne udlændinge
 • Lærer i de gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX og HTX)
 • Lærer i folkeskolen/Folkeskolelærer
 • Maskinchef (på fiskeskibe)
 • Maskinmester (på fiskeskibe)
 • Opdræt af visse dyrearter: hjortedyr, strudsefugle, ræve og fjervildt
 • Optiker og optometrist
 • Pelsdyrinseminør
 • Psykolog - beskyttet titel
 • Radiograf
 • Redningsbådsfører m.v. på offshoreanlæg m.v.
 • Registreret revisor
 • Rottebekæmpelse
 • Skibsassistent/matros og motormand
 • Skibskok
 • Skorstensfejer
 • Social- og sundhedsassistent
 • Speciallæge
 • Specialsygeplejerske
 • Specialtandlæge
 • Statsautoriseret revisor
 • Stilladsopstiller
 • Styrmand (i fiskeskibe)
 • Støjmålinger og -beregninger
 • Svineinseminør
 • Sygeplejerske
 • Tandlæge
 • Tandplejer
 • Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk
 • Translatør og tolk
 • Trikinsøger
 • Underviser i sikkerheds- og sundhedsarbejde på offshoreanlæg m.v.
 • Vagtvirksomhed
 • Veterinær tekniker
 • Øvrige erhverv, hvor der af Søfartsstyrelsen kræves et sikkerhedskursus af ca. 3 dages varighed
Senest opdateret 07. august 2014