Gå til indhold

Autorisation: ansøgninger, der ikke er omfattet af EU-reglerne

Læs her, hvordan du får lov til at arbejde inden for et lovreguleret erhverv efter danske regler.

Hvis du vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv, skal du ansøge om autorisation eller lignende offentlig godkendelse. De nærmere betingelser afhænger af den danske lovgivning for de enkelte erhverv. Inden for blandt andet søfartsområdet gælder der særlige internationale aftaler og konventioner.


Hvordan ansøger man om autorisation?

Du skal sende en ansøgning til den kompetente myndighed med dokumentation for dine kvalifikationer m.m.

Se adresse og retningslinjer under det enkelte erhverv:


Hvor lang tid tager det?

Der er ikke nogen bestemte frister for behandling af autorisationsansøgninger, som behandles efter danske nationale regler. Den kompetente myndighed bestræber sig dog på at træffe en afgørelse om din ansøgning, så snart den har fået alle de nødvendige dokumenter. Du kan spørge den kompetente myndighed om den forventede sagsbehandlingstid.


Hvad fører ansøgningen til?

Den kompetente myndighed træffer en afgørelse på baggrund af en vurdering af dine udenlandske uddannelseskvalifikationer og med udgangspunkt i, at du kan bevise, at du er fuldt kvalificeret til at udøve dit erhverv i dit hjemland. Den kompetente myndighed kan vælge at tage dokumenteret erhvervserfaring i betragtning. Myndigheden kan nå frem til enten en positiv, en betinget eller en negativ afgørelse:

  • Positiv afgørelse: Du får fuld adgang til at udøve dit erhverv på de vilkår, der gælder for danske statsborgere. Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilket erhverv du har fået adgang til at udøve, og i visse tilfælde hvor lang tid denne ret gælder, herunder hvornår du skal forny dit autorisationsbevis.

  • Betinget afgørelse: Du kan få fuld adgang til at udøve dit erhverv, når du har bevist, at du har de kvalifikationer, som kræves for at udøve erhvervet her i landet. Myndigheden kan stille betingelser om, at du gennemfører en egnethedsprøve, en prøvetid eller relevant, supplerende dansk uddannelse eller dele af en dansk uddannelse. Afgørelsen skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning.

  • Negativ afgørelse: Du får ikke adgang til at udøve dit erhverv i Danmark. Afgørelsen skal være begrundet og ledsaget af en klagevejledning.


Andre spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på tlf. 7231 8913 eller .

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. september 2023