Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Begrænsning af dobbeltuddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Siden sommeroptagelsen 2017 har færre kunne påbegynde en ekstra videregående uddannelse inden for de første seks år efter, at den første uddannelse er afsluttet. Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse frigiver i stedet midler til blandt andet et tryggere dagpengesystem.

Begrænsning af dobbeltuddannelse betyder, at det som udgangspunkt fremover kun er muligt at påbegynde en ekstra fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller et lavere niveau seks år efter afslutning af den seneste videregående uddannelse. Der er dog en række dispensationsmuligheder.

Reglerne har haft virkning fra og med sommeroptagelsen 2017. 

Dispensationer og uddannelser, der er undtaget
  1. Personer, der af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet. 
  2. Personer med en forældet videregående uddannelse, dvs. hvis uddannelsen er væsentligt ændret eller helt bortfaldet. 
  3. Videregående uddannelser med et særligt arbejdsmarkedsbehov undtages (positivliste).

Med aftalen frigøres:

  • 308 millioner kroner årligt til et tryggere dagpengesystem
  • 129 millioner kroner, herunder 76 millioner kroner der skal styrke sprogområdet, 48 millioner kroner til iværksætteri og 5 millioner kroner til udvikling af relevante uddannelsesudbud, hvis der viser sig at være blindgyder.
  • Med lempelsen af aftalen om begrænsning af dobbeltuddannelse den 31. januar 2017, afsættes der ikke midler til en kvalitetspulje.

Henvendelser fra studerende med spørgsmål om konkrete uddannelsesforløb skal som udgangspunkt rettes til de relevante uddannelsesinstitutioner.

I særlige tilfælde kan henvendelser rettes til ministeriet på ufm@ufm.dk.

Henvendelser fra uddannelsesinstitutuioner med spørgsmål om begrænsning af dobbeltuddannelse kan rettes til sfu@ufm.dk.

Senest opdateret 22. februar 2018