Du er her: Forside Uddannelse Indsatsområder Danmarks nye sprogstrategi

Danmarks nye sprogstrategi

Regeringens 'Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet' rummer syv initiativer, der samlet set skal bidrage til, at flere elever og studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet generelt. Læs mere om strategien her
Kontakt
Annemarie Falktoft
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 80 16
Email: anfa@ufm.dk

Med strategien følger 100 millioner kroner i perioden 2018-2022 til igangsættelse af nye initiativer.

Video: Søren Pind om sprogstrategien:

 

Målsætninger for strategien:

  1. Flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompetencer ud over engelsk
  2. Sproguddannelserne skal være fagligt stærke og relevante uddannelser, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende. Det gælder også sprogundervisningen på læreruddannelserne.

Regeringens syv nye initiativer:

  1. Etablering af et nationalt center for fremmedsprog
  2. Lokale sprogstrategier i kommunerne og på uddannelsesinstitutionerne
  3. Kortlægning af eksisterende efteruddannelsesmuligheder inden for fremmedsprog
  4. Friuddannelsesforsøg for sproguddannelserne
  5. Småfagsråd skal nytænke småfagsordningen
  6. Bevilling til overbygningsuddannelse i konferencetolkning
  7. Følgegruppe og årlig status på sprogområdet

Regeringens sprogstrategi er udarbejdet af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.