Gå til indhold

Om censorformandskaberne

Her finder du information om censorformandskaberne ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Alle videregående uddannelser afholder eksamener, som varetages af uddannelsesstedets faglærere og et censorkorps. De enkelte censorkorps beskikkes for en fireårig periode og vælger samtidig et formandskab, som skal repræsentere censorerne i kommunikationen med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvert år afholdes et censorformandskabsmøde mellem de enkelte censorkorps og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Censorformandskabsmødet afholdes i november.

Bekendtgørelser:

 

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. januar 2023