Gå til indhold

Censorkorps - professionsbacheloruddannelserne

Find navne, adresser m.m. på censorformandskaberne ved professionsbacheloruddannelserne

 

Censorkorps Formandskab Sekretariat

Animation

Formand:
Sofie Kampmark
sofiekampmark@gmail.com

Bente Alsbjerg
 taw.censor@via.dk
Tlf.: 8755 4917

Beredskab, Katastrofe og
Risikomanagement

Formand:
Mette Møller Pedersen
cfbere@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4013 7745
Næstformand:
Dennis Ottosen
cnfbere@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4038 2601

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Bioanalytiker

Formand:
Khaled Saoud Ali Ghathian
Khaled.Saoud.Ali.Ghathian@regionh.dk
Tlf.: 3086 4856
Næstformand:
Gitte Meyer Larsen
gitolar@gmail.com
Tlf.: 2349 8469

 Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Dansk Tegnsprog og Tolkning Formand:
Kirstine Aspelund Kirchhjoff
ecurkir@hotmail.com
Tlf.: 2385 1462
Næstformand:
Birgitte Uggerhøj
birgitteuggerhoej@hotmail.com
Tlf.: 2762 9919
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
De kunstneriske uddannelser
(Arkitektskolen Aarhus
Designskolen Kolding
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Formand:
Lars Juel Thiis
ljt@cubo.dk
Næstformænd:
Jakob Brøndsted
(arkitektur)
jb@arkitektforeningen.dk
Anne Louise Bang
(design)
Anlb@via.dk
Ion Meyer
(konservator)
ion@sund.ku.dk

Jørgen Helstrup
jhel@aarch.dk
Tlf.: 8936 0000

Design og Business

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Tine Hjort
cfdesi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4044 9900
Næstformand:
Jeanette Lauridsen
cnfdesi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 5124 2649
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Diakoni og Socialpædagogik Formand:
Jacob Zakarias Eyermann
jze@diakonhojskolen.dk
Tlf.: 4084 7458
Jacob Zakarias Eyermann
jze@diakonhojskolen.dk
Tlf.: 4084 7458

Digitalt design og kommunikation

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Ulla Skram
cfdigi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2921 0292
Næstformand:
Niels Haltenhoff
cnfdigi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2836 1231
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Diplomingeniøruddannelserne

Formand:
Henrik Nielsen
henrik.nielsen@live.com
Tlf.: 6070 0201
Næstformænd:
Kirsten Nørgaard
jkn@cowi.com
Tlf.: 2097 6323
Allan Koch
alla@koch.as
Tlf.: 4240 0000
Steen Martiny
sm@innovia.dk
Tlf.: 4580 6288
Kathrine Bisgaard Christensen
kathrinebisgaard@hotmail.com
Tlf.: 4117 8083
Michael Vaag
michael.vaag@live.dk
Tlf.: 2921 3749

Professionsbachelor-, Diplom- og
Akademiuddannelserne inden for fagområdet medie og kommunikation

Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole

DMJX-uddannelserne og
Grafisk kommunikation

Formand:
Niels Krause-Kjær
nkk@dr.dk
Tlf.: 3091 3202
Næstformænd:
Ture Wibrand
turewib@gmail.com
Ulla Krag Jespersen
ullakrag@gmail.com

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Ergoterapeut Formand:
Henriette Kiirdal Niemann
henrietteniemann@hotmail.com
Tlf.: 2585 2406
Næstformand:
Henrik Brøndum Holm
hhol@via.dk
Tlf.: 8755 2005
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Ernæring og Sundhed
                  
                 og

Bachelor of Global Nutrition and Health

Formand:
Kirsten Færgeman
kirsten.faergeman@gmail.com
Tlf.: 5041 2662
Næstformand:
Marie Ernst Christensen
maec@via.dk
Tlf.: 4016 2289
Mette Kathrine Friis Iversen
mkfi@via.dk
Tlf.: 2737 9443
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Event Management og Økonomi

Formand:
Niels Kühl Hasager
niels.hasager@gmail.com
Tlf.: 3031 9514
Næstformand:
Birger Kjer Hansen
bkh@ltk.dk
Tlf.: 4037 2021
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Farmakonom

Formand:
Camilla Lauemøller
183cl@apoteket.dk
Tlf.: 2611 1577
Næstformand:
Anne Thim Enok
109ate@apoteket.dk
Tlf.: 6133 2366

Anette Pangel
apo@pharmakon.dk
Tlf.: 4820 6189

 

Finans og Økonomi

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Henrik Valentin Jensen
cffina@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2949 4628
Næstformand:
Lars Krull
cnffina@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4019 4600
Susse Bisgaard
sgo@sund.ku.dk
Fysioterapeutuddannelsen Formand:
Dorte Høst
dhost@webspeed.dk
Tlf.: 2330 3099
Næstformand:
Nils Erik Sjöberg
nesj@kp.dk
Tlf.: 2071 2851
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Grafisk fortælling Formand:
Line Høj Høstrup
lhhostrup@gmail.com

Bente Alsbjerg
taw.censor@via.dk
Tlf.: 8755 4917

Handel og logistik

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Just Kjærgård Pedersen
cfhand@censorsekretariatet.dk
2214 9291
Næstformand:
Kent Riis
Kentriis@hotmail.com
Tlf.: 5150 4763
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Innovation og
Entrepreneurship
Formand:
Lars Haahr
cfmerk@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 5166 6408
Næstformand:
Klaus E. Olsen
cfudvi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4090 4610
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Installation og energi

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
John Midtgaard Jensen
cfinst@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 1480
Næstformand:
Christian Jørgensen Storm
cnfinst@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2469 8635
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

IT-udvikling

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Ole Middelhede
cfitud@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4057 0220
Næstformand:
Henrik Valentin Jensen
cffina@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2949 4628
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Jordbrug

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Annette Riddersholm
cfjord@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 3095 1275
Næstformand:
Kirsten Steen
cnfjord@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7228 6415
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
tlf.: 7269 8700
Jordemodervidenskab Formand:
Signe Bjørnholt Marcussen
sima@kp.dk
Næstformand:
Stinne Høgh
stinne.hoegh@regionh.dk
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Kristendom, kultur og kommunikation Formand:
Jacob Egeris Thorsen
teojet@cas.au.dk
Næstformand:
Marie Nygaard
marie@jyskborneforsorg.dk

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Laboratorie-, fødevare-, proces og miljøteknologi

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Gunhild Brynning
cflabo@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 5054 4403
Næstformand:
Conny Hanghøj
cnflabo@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2637 6990

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Læreruddannelsen

Formand:
Benedikte Vilslev Petersen
bp@via.dk
Næstformænd:
Fie Høyrup (Bachelorprojekt)
fiho@kp.dk
Kirsten Bak Andersen (Billedkunst)
kba@via.dk
Frank Jensen (Biologi)
frje@ucl.dk
Grete Dolmer (Dansk)
godo@via.dk
Karen Lassen Bruntt (Engelsk)
klb@via.dk
Nina Hauge Jensen (Fransk)
nj@via.dk
Lars Henrik Jørgensen (Fysik/kemi)
lhjo@ucsyd.dk
Poul Kristensen (Geografi)
Pokr@ucl.dk
Rune Christiansen (Historie)
ruch@via.dk
Merete Weimann (Håndværk og design)
mwe@kp.dk
Susanne Storm (Idræt)
su@via.dk
Kirsten Margrethe Andersen
(Kristendomskundskab/religion)
lman@ucsyd.dk
Benedikte Vilslev Petersen
(Pædagogik og almen didaktik)
bp@via.dk
Lakshmi Sigurdsson
(Grundfaglighed: Livsoplysning, kristendomskundskab, idehistorie, medborgerskab og autoritet)
las@kp.dk
Merete Vial (Madkundskab)
merv@via.dk
Kaj Østergaard (Matematik)
kost@via.dk
Christian Vardinghus-Nielsen (musik)
chv@ucn.dk
Jens Jakob Ellebæk (Natur/teknologi)
jjel@ucsyd.dk
Niels Tange (Praktik)
nibt@via.dk
Rune Riberholt (Samfundsfag)
ruri@kp.dk
Karen Wobeser (Tysk)
kw@via.dk
Lars Drud (Specialpædagogik)
lars.drud@gmail.som
Sofie Esmann Busch (Dansk som andet sprog)
see@pha.dk
Bo Birk Nielsen (Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik)
bbn@ucn.dk

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Lyddesign Formand:
Ask Kæreby
mail@askkaereby.net
Tlf.: 5192 6304
Næstformand:
Flemming Rasmussen
flemming@sweetsilencestudios.com
Tlf.: 5388 1260
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Natur- og Kulturformidling

Formand:
Vagn Jørgensen
vj@khva.dk
Næstformand:
Karen Vesterager
karen.vesterager@gmail.com

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Offentlig administration og Skat

Formand:
Martin Nors Hansen
martinnorshansen@outlook.dk
Tlf.: 2616 1670
Næstformænd:
Yonatan Schwartzman
yosc@via.dk
Tlf.: 8755 3337
Ditte Høgsgaard
ditte.hogsgaard@vivikom.dk
Tlf.: 2048 6771

Professsionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Optometri Formand:
Marianne Ledet Maagaard
cfopto@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2291 9201
Næstformand:
Signe Krejberg Jeppesen
cnfopto@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2512 0142
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Produktion, automation og teknik

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand:
Jesper Frank Carstens
cfprod@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 1589
Næstformand:
Ole Cramer-Bach
cnfprod@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2840 8475

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Psykomotorik Formand:
Karin Ladeby Jensen
karin.ladeby@gmail.com
Tlf.: 2448 2755
Næstformand:
Jette Kruse
jette@jettekruse.dk
Tlf.: 6171 6163

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Pædagoguddannelsen

Formand:
Ida Theodora Wolf Berendsen
idab@kp.dk
Tlf.: 5127 9606
Næstformænd:
Trine Ankerstjerne
tia@bupl.dk
Tlf.: 2558 9396
Line Hundebøll
line@hundeboll.eu
Tlf.: 5148 3213
Sonja Svendsen
svendsenposten@gmail.com
Tlf.: 2669 3097
Uffe Lund
ulu@kp.dk
Tlf.: 4189 7855
Jens Christensen
toveogjensgemma@gmail.com
Tlf.: 2249 0271
Hans Jørgen Vakili Jensen
hansjvj@gmail.com
Tlf.: 5133 1604
Morten Meldgaard Madsen
mort519q@dblit.dk
Tlf.: 5183 6490

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Radiograf

Formand:
Heidi Høgh Frederiksen
hhfr@regionsjaelland.dk
Tlf.: 6130 1519 / 9357 1249
Næstformænd
Johan Høising Eckmann
johaeckm@rm.dk
Tlf.: 4221 8900
Lene Klausen
lene.klausen@regionh.dk
Tlf.: 2128 3058

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Skov- og landskabsingeniør

og Urban landskabsingeniør

Formand:
Niels Juhl Bundgaard Jensen
n9buje@gmail.com
Næstformænd:
Anne Grete Swainson
agswainson@gmail.com
Charlotte Sams Falkenberg
charlotte@sams-falkenberg.dk
Niels Erik Worm
NEW@nst.dk
Uve Jessen
uvejessen@gmail.com

Camilla Lundbye Castle
clc@ign.ku.dk
Tlf.: 3532 8869

Socialrådgiver

Formand:
Lis Klovning Hansen Montes de Oca
lis.soc@formandskab.dk
Tlf.: 2654 4393
Næstformænd:
Anne Marie Christine Buchardt
rie.soc@formandskab.dk
Tlf.: 2690 7191
John Klausen
john.soc@formandskab.dk
Tlf.: 2076 5399
Pernille Gry Petersen
pernille.soc@formandskab.dk
Tlf.: 4015 1984

 

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Sport, service og oplevelser

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Formand: 
Andreas Kjærgaard Kjeldsen
cfspor@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4041 4083
Næstformand:
Jakob Morthorst-Jensen
cnfspor@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2290 9629

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Sygeplejerske Formand:
Steen Hunborg
hundborg@mail.dk
Tlf.: 4052 8810
Næstformand:
Lone Sandahl
Lone.sandahl@fiberpost.dk
Tlf.: 3022 7923
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Tekstildesign, -håndværk og formidling Formand:
Ulrikka Mokdad
umokdad@gmail.com
Næstformand:
Marie Debora Koch
mariedebora@gmail.com
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Udvikling og markedsføring

Professionsbachelor og Erhvervsakademiuddannelse

Censorformand:
Klaus E. Olsen
cfudvi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4090 4610
Næstformand:
Anna Calledda
cnfudvi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 5011 3048
Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. april 2024