Gå til indhold

Censorer på diplomuddannelserne

Find navne, adresser m.m. på censorformandskaberne ved diplomuddannelserne.
Censorkorps Formandskab Sekretariat
De Pædagogiske diplomuddannelser

Formand:
Susanne Gotlieb
susannegottlieb3105@icloud.com
Tlf.: 2440 2296
Næstformænd:
Britta Nørgaard
bkn1955@hotmail.com
Tlf.: 4059 6968
Lisbeth Nielsen
lni@ucn.dk
Christine Enø Helmudt
christine@helmudt.dk
Tlf.: 2484 2945
Preben Siggaard
cblps@herning.dk
Tlf.: 2067 4145 / 9628 6440
Helle Brandt
helb@via.dk
Tlf.: 8755 1896
Mette Selchau Jørgensen
mese@mercantec.dk
Tlf.: 4087 8662

Professionshøjskolernes
Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

De Sociale og samfundsfaglige diplomuddannelser Formand:
Steffen Svendsen
stsv@ucl.dk
Tlf.: 2138 1735
Næstformænd:
Bjarne Juhl Olesen
bjuhlesen@gmail.com
Tlf.: 2190 1851
Pernille Gry Petersen
pernille.soc@formandskab.dk
Tlf.: 4015 1984
Professionshøjskolernes
Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
De Sundhedsfaglige diplomuddannelser Formand:
Christel Trøstrup
friborgen@gmail.com
Næstformand:
Steen Hundborg
sthu@via.dk
Tlf.: 4052 8810
Professionshøjskolernes
Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Diplomingeniøruddannelserne

Formand: 
(Elektronik, IT og Energi):
Henrik Nielsen
henrik.nielsen@live.com
Tlf.: 6070 0201
Næstformænd:
(bygning):
 Kirsten Nørgaard
jkn@cowi.com
Tlf.: 2097 6323
(Eksport):
Allan Koch
allan.koch.biral@gmail.com
Tlf.: 4240 0000
(matematik, fysik og samfundsretning):
Steen Martiny
sm@innovia.dk
Tlf.: 4580 6288
(Kemi):
Kathrine Bisgaard Christensen
kathrinebisgaard@hotmail.com
Tlf.: 4217 8083
(Masking):
Michael Vaag
michael.vaag@live.dk
Tlf.: 2921 3749

Farrah Chehaiber
censornet@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1258

Anne Stroyer Pallesen
anpall@dtu.dk
Tlf.: 4525 1258

censornet@adm.dtu.dk

Diplomuddannelsen i Ledelse Formand:
Birger Kjer Hansen
bkh@ltk.dk
4037 2021
Næstformænd:
Kirsten Matzen
kima@eaaa.dk
Ole Christian Graversen
olgrav@rm.dk
Professionshøjskolernes
Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160
Professionsbachelor-, Diplom- og Akademiuddannelserne inden for fagområdet medier og kommunikation

Formand:
Niels Krause-Kjær
post@nielskrause.dk
Tlf.: 3091 3202
Næstformænd:
Ture Wibrand
turewib@gmail.com
Ulla Krag Jespersen
ullakrag@gmail.com

Professionshøjskolernes Censorsekretariat
Censor-it@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5160

Den Økonomiske og  merkantile diplomuddannelse

Formand:
Henrik Skou Hansen
oekonomiskeogmerkantilediplomudd@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 5258 5108
Næstformænd:

Turistfører:
Andreas Kjærgaard Kjeldsen
sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4041 4083
Salg og markedsføring:
Klaus E. Olsen
udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4090 4610
E-handel og shipping:
Just Kjærgaard Pedersen
handeloglogistik@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2214 9291
Kommunikation:
Ulla Skram
digitaldesignogkommunikation@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2912 0292
Skat:
Henrik Valentin Jensen
finansogoekonomi@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 2949 4628
Leisure management:
Pia Lindkvist
ledelse@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 1667
Bæredygtig virksomhed:
Jesper Frank Carstens
produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 1589
Design og Business:
Tine Hjort
designogbusiness@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 4044 9900

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700
Professionsbachelor-, Diplom- og Akademiuddannelserne inden for fagområdet medie og kommunikation

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

DMJX-uddannelserne og Grafisk kommunikation

Formand:
Niels Krause-Kjær
nkk@dr.dk
Censornæstformænd:
Ture Wibrand
turewib@gmail.com
Ulla Krag Jespersen
ullakrag@gmail.com

Censorsekretariatet
kontakt@censorsekretariatet.dk
Tlf.: 7269 8700

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email:

Kontakt

Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. april 2024