Gå til indhold

Censorkorps for universitetsuddannelser

Alle universitetsuddannelser er tilknyttet et censorkorps. Censorkorpsene er landsdækkende.

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne.

Oversigt over censorkorps i alfabetisk rækkefølge 

A

Korps Formand Sekretariat Institution
Afrika områdestudier Formand: 
Lone Lindholt
llcascensorformand@gmail.com
Næstformand:
Peter Kragelund
pekr@diis.dk
Maj-Britt Johannsen:
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
Antropologi

Formand:
Kristoffer Brix Bertelsen
kbbs@ufm.dk
Tlf.: 7231 8876
Næstformænd:
Elisabeth Vestergaard
elisabethvestergaard9@gmail.com
Tlf.: 2614 0657
Mikkel Bille
mbille@hum.ku.dk
Tlf.: 3532 9480

Mette Sophia Bøcher
Censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801

AU
AAU
SDU
KU
Arkæologi, Oldtids- og kulturarvsstudier

Formand:
Tim Flohr Sørensen
klq302@hum.ku.dk
Tlf.: 5129 9719
Næstformænd:
Assyrologi
Ulla Koch
kochulla@gmail.com
Nærorientalsk arkæologi
Mette Marie Hald
mette.marie.hald@natmus.dk

Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801
Audiologopædi og Sprogpsykologi Formand:
Anja Bau
anjabau@roskilde.dk
Tlf.: 2928 1249
Næstformænd:
Marianne Corfitsen 
corfitsenmarianne@gmail.com
Tlf.: 7269 0674
Kirsten Bergstrand
ks.bergstrand@gmail.com
Tlf.: 2215 1805
Linda Svenstrup Munk
linda.svenstrup.munk@gmail.com
Tlf.: 2296 6898

Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652

 

KU
SDU

B

Korps Formand Sekretariat Institution
Bibliotekskundskab og Informationsvidenskab

Formand:
Louise Lindtoft Tousig
llt.hb.bk@taarnby.dk
Næstformænd:
Thomas Ry Andersen
thomasryandersen@gmail.com
Peter Høybye
peter.hoybye@egekom.dk

Britta Wichmann Thrane
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 4688

Lene Dreisig Sørensen
huncensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 3948

SDU
KU
Biologi

Formand:
José Moreira
jomo@sund.ku.dk
Næstformænd: 
Per Guldberg
perg@cancer.dk
Hans Malte Nielsen
hans.malte@biology.au.dk
Majken Pagter 
mp@bio.aau.dk
Bent Petersen
bent.petersen@sund.ku.dk

 Charlotte Zoey Søndergaard
BIOcensor@bio.ku.dk
Tlf.: 3533 3627

 

C

Korps Formand Sekretariat Institution

Civilingeniør
uddannelserne

Formand:
Uffe Stæhr
uffe@kaa-staehr.dk
Tlf.: 5162 6529
Næstformænd:
(Bygning):
Kirsten Nørgaard
jkn@cowi.com
Tlf.: 2097 6323
(Design og arkitektur):
Gudrun Schack Østergaard
gudrunschack@hotmail.com
Tlf.: 2999 8982
(Elektronik, IT og Energi):
Christina Fischer Pedersen
cfp@ece.au.dk
Tlf.: 4189 3318
Matematik, fysik og samfundsretning):
Per Hedegaard
hedgard@nbi.ku.dk
Tlf.: 3532 0435
(Kemi):
Katrine Bisgaard Christensen
kathrinebisgaard@hotmail.com
Tlf.: 4217 8083
(Maskin):
Uffe Stæhr
uffe@kaa-staehr.dk
Tlf.: 5162 6529

Farrah Chehaiber
fache@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1074

Anne Stroyer Pallesen
anpall@dtu.dk
Tlf.: 4525 1258

censornet@adm.dtu.dk


D

Korps Formand Sekretariat Institution
Dansevidenskab, Dramaturgi, Teater- og Performance studier Formand:
Hedvig Gerner Nielsen
Hedvig.gerner@gmail.com
Tlf.: 5195 0644 
Næstformænd:
Alette Scavenius
alette@scavenius.dk
Tlf.: 2222 3369
Erik Exe Christoffersen
aekexe@hum.au.dk
Tlf.: 5177 5022
Stig Jarl
stigjarl@hum.ku.dk
Tlf.: 2324 1146
Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
KU, AU
Dansk 

Formand:
Anders Østergaard
aoest@hum.ku.dk
Tlf.: 2173 4891
Næstformænd:
Louise Brix Jacobsen
brix@hum.aau.dk
Inger Schoonderbeek Hansen
jysis@cc.au.dk
Louise Yung Nielsen
lyn@ruc.dk
Flemming Smedegaard
fsm@sdu.dk

 

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601


AAU
AU
KU
SDU
DPU
RUC
Datalogi Formand:
Kristoffer Arnsfelt Hansen
arnsfelt@cs.au.dk
Næstformænd:
Johan Kjeldgaard-Pedersen
johan@data2impact.com
Erik Ernst
eernst@cs.au.dk
ITU
KU
AU
AAU
SDU
RUC
De Juridiske Uddannelser Formand:
Jon Stokholm (KU)
jon@jonstokholm.dk
Næstformænd:
Claus Tolstrup
ct@ajouradvokater.dk
Peter Christensen
peterchr@mail.dk
Malene Urup
maur@domstol.dk
Carsten Kristian Vollmer
carstenkristianvollmer@oestrelandsret.dk

Astrid Kirstine Geertz Poulsen
censor@jur.ku.dk
Tlf.: 3533 4713

KU
AU
AAU
SDU
De Sprogvidenskabelige og Kognitive fag

Formand:
Hartmut Haberland
hartmut@ruc.dk
Tlf.: 4674 2841
Næstformand:
Maj-Britt Mosegaard Hansen
maj-britt.mosegaardhansen@manchester.ac.uk
Tlf.: +44 161 306 1733

Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652

Den Humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse

Formand:
Henriette Moos
henmoos@gmail.com
Næstformand:
Frederik Delholm
freddehl@mail.tele.dk

Kirsten Habo
khabo@ruc.dk
Tlf.:4674 3289 
Censorsekretariatet RUC
c/o
Professionshøjskolernes Censorsekretariat
censor-it@ucsyd.dk
RUC

E

 

Korps Formand Sekretariat Institution
Engelsk

Formand:
Per Knudsen
pk@brslev-gym.dk
Tlf.: 4020 4859
Næstformand:
Mette Morell
mm@norreg.dk
Tlf.: 2726 0188

 Patricia Have
censor-kultur@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 8446

KU
SDU
RUC
AAU
AU
Erhvervskommunikation, sprog og medier Formand:
Elizabeth Pratt
elizabethbeatrixpratt@gmail.com
Tlf.: 5123 1802
Næstformænd:
Finn Jernø Pedersen
finnjerno@gmail.com
Tlf.: 2554 2330
Jens Erik Mogensen
j.e.mogensen@gmail.com
Tlf.: 3120 6749
Julie Askholm Wonsild
julieaskholm@gmail.com
Tlf.: 2627 2839
Karsten Pedersen
kape@ruc.dk
Tlf.: 3095 7620
Henrik Pers
pers@au.dk
Tlf.: 2478 3210
CBS
AU
AAU
SDU
KU
Erhvervsøkonomi

Formand: René la Cour Sell (KU)
rene@lacoursell.dk
Tlf.: 4058 2200
Næstformænd:
Mogens Brock (AAU)
mbr@mbrock.dk
Tlf.: 2071 9551
Annette Bang Andersen (AU)
bangannette@hotmail.com
Tlf.: 4025 9565
Maria Elisabeth Johansen From (CBS)
from.kommunikation@gmail.com
Tlf.: 2222 3443
Bettina Rønn Laugesen (RUC)
bettina@laugesen.net
Tlf.: 6063 6125
Ingrid Brunebjerg (SDU)
ib@virtue.dk
Tlf.: 4263 1333

Klaus Lynbech:
sekretariat@censorerne.dk
Tlf.: 8716 3279

Hjemmeside:
www.censorerne.dk
AAU
AU
CBS
SDU
RUC
Etnologi, Minoritets- og Kønsstudier

Formand:
Birgitta Frello
birgittafrello@gmail.com
Tlf.: 2069 3582
Næstfomænd:
Kirsten Egholk
egholk@gmail.com
Tlf. 2514 2058
Helle Riis
helle_riis@hotmail.com
Tlf.: 2991 0102
Hanne Jørndrup
hanne.jørndrup@gmail.com
Tlf.: 2872 7362

Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku
Tlf.: 3533 5652

F

Korps Formand Sekretariat Institution
Farmaceutuddannelserne Formand:
Lars Hovgaard
lhvg@novonordisk.com
Næstformand:
Carsten Uhd Nielsen
cun@sdu.dk

Christina Bjerregaard Wind
christina.wind@sund.ku.dk
Tlf.: 3533 4045

Fællespostkasse:
censorformandskab@sund.ku.dk

 

KU
Film og Medievidenskab

Formand:
Anders Leifer
leif@tv2.dk
Næstformand:
Lisbeth Thorlacius
lisbeth@ruc.dk

Britta Wichmann Thrane
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 4688

Lene Dreisig Sørensen
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 3948

KU
Filosofi Formand:
Søren Harnow Klausen
harnow@sdu.dk
Næstformænd:
Karin Rosenmejer Larsen
krl@vucns.dk
Asger Sørensen
Asger.soerensen@gmail.com

Britta Wichmann Thrane
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 4688

Lene Dreisig Sørensen
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 4688

AAU
AU
RUC
KU
SDU
Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser Formand: 
Bent Greve
bgr@ruc.dk
Tlf.: 2295 8814
Næstformænd:
Maja Bertram
mber@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 2550
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Tlf.: 4055 2405
Anne-Louise Bjerregaard
abjerr@regionsjaelland.dk
Tlf.: 4080 0100
Loni Ledderer
loni.ledderer@ph.au.dk
Tlf.: 2046 7030
Terese Kjær Rasmussen
tkrasmussen@health.sdu.dk
Fransk Formand:
Merete Birkelund
rommbi@cc.au.dk
Tlf.: 2670 1302
Næstformand: Jørn Bojsen
jbois@hum.ku.dk
Tlf.: 2712 8416
Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
KU
AU
RUC
Fysik og Astronomi

Formand:
Ian Bearden
bearden@nbi.ku.dk
Tlf.: 3533 7626
Næstformænd:
Hans Fynbo
fynbo@phys.au.dk
Tlf.: 8715 5623
Per Morgen
permorgen@sdu.dk
Tlf.: 6550 3529

Katrine Hvide Kaisen
khk@au.dk
Tlf.: 8715 3513
AU
AAU
RUS
SDU
DTU
KU

G

Korps Formand Sekretariat Institution
Generel Pædagogik Formand:
Søren Hegstrup Sørensen
s@hegstrup.dk
Tlf.: 4045 7971
Næstformænd:
Anne-Lise Bayer
annelira@ruc.dk
Tlf.: 4674 3606
Morten Smidstrup
msm@fho.dk
Tlf.: 9352 1802
Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf. 8715 2801
DPU
AU
KU
RUC
SDU
Geografi Formand:
Lars Andersen
lars@mouseair.dk
Tlf.: 2074 5839
Næstformænd:
Morten Lauge Fejerskov
mlp@niras.dk
6020 1872
Martin Rudbeck Jepsen
mrj@ign.ku.dk
Tlf.: 5194 0748
Marianne Feldberg
mafe@ign.ku.dk
tlf.: 3532 2532
RUS
AAU
KU

Geologi

 

Formand:
Christian Tegner
christian.tegner@geo.au.dk
Næstformand:
Sofie Lindström
sli@geus.dk

Marianne Feldberg
mafe@ign.ku.dk
tlf.: 3532 2532
KU

H

Korps Formand Sekretariat Institution
Historie

Formand:
Hans Henrik Appel
vl.hha@post.tele.dk
Tlf.: 2891 3463
Næstformænd:
Ulla Nedergaard Pedersen 
up@cg-gym.dk
Tlf.: 2813 7210
Signe Nipper Nielsen
signe.nipper2gmail.com
Tlf.: 6075 7215
Lasse Taagaard Jensen 
taagaard@gmail.com
Jennie Junghans
jenniesejr@yahoo.dk

Ida Schouboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
AAU
AU
KU
RUC
SDU

I

Korps Formand Sekretariat Institution
Idehistorie Formand:
Anders Berg-Sørensen
abs@ifs.ku.dk
Tlf.: 3532 3449
Næstformand:
Hans Henrik Hjermitslev
hhhj@ucsyd.dk

Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801

AU
Idræt Formand:
Verner Møller
vm@ph.au.dk
Tlf.: 2778 2882
Næstformænd:
Annemari Munk Svendsen
amsvendsen@health.sdu.dk
Tlf.: 2114 4785
Lone Hansen
l_one@outlook.dk
Tlf.: 6038 2527
Bjørn Blidegaard
bbl@au.dk
KU
AU
SDU
AAU
Informationsteknologi og Interaktive medier Formand
Jesper Simonsen
simonsen@ruc.dk
Tlf.: 2044 0338
Næstformand
Bent Steenholt Kragelund
benk@itu.dk
Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801
AU
Internationale- og Europæiskestudier Formand:
Maren Lytje
maly@ucn.dk
Tlf.: 7269 0613
Næstformand:
Lisanne Wilken
ceklw@cas.au.dk

Patricia Have
censor-kultur@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 8446
 
AAU
AU
KU
RUC
SDU
Italiensk Formand:
Pia Zinn Ohrt
zinnorht@gmail.com
Næstformand:
Erling Strudsholm
struds@hum.ku.dk

Ida Schousboe 
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652

KU
AU

J

Korps Formand Sekretariat Institution
Jordbrugsvidenskab Formand: Ole Kristensen
mossoehoej@gmail.com
Tlf.: 2171 7784
Næstformand:
Peder Nørgaard
pen@sund.ku.dk
Tlf.: 5363 6603 

Søren Axel Gustafsson
Tlf.: 3533 5943

Fællespostkasse for sekretariatet:
uddannelse@plen.ku.dk

 

KU
Journalistik

Formand:
Kenneth Thue Nielsen
thue@methods.dk
Tlf.: 2159 2287
Næstformand:
Thomas Buch-Andersen
buchandersen@hotmail.com
Tlf.: 4161 9030
Lotte Folke Kaarsholm
lottefolke@gmail.com
Tlf.: 5056 8260

Gitte Barton
gibar@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 4427

AU
SDU

K

Korps Formand Sekretariat Institution
Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Formand:
Hanne Warming
hannew@ruc.dk
Tlf.: 4640 9559
Næstformand:
Catharina Juul Kristensen
cjk@ruc.dk
Tlf.: 5155 5448

Betinna Vinther

inst.issa.sn.ksa@socsci.aau.dk
Tlf.: 9940 8024

AAU
Kemi

Formand:
Ole Hammerich
o.hammerich@chem.ku.dk
Tlf.: 2875 1801
Næstformænd:
Kim Daasbjerg
kdaa@chem.au.dk
Tlf.: 2348 5249
Vibeke Axelsen
va@egaa-gym.dk
Tlf.: 2511 3817
Tore Vulpius
tore@msconsult.dk
Tlf.: 4063 0365

Tine Funch
tine@chem.ku.dk
Tlf.: 3532 0120
KU
RUC
SDU
AU
Klassiske og Middelalderlige filologier Formand:
Pernille Flensted-Jensen
pfj@humanostics.com
Tlf.: 2293 2327
Næstformand:
Hans Gregersen
hg@aacg.dk
Tlf.: 2685 6248

Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censorarts@au.dk
Tlf.: 8715 2801

KU
AU
SDU
Klinisk Biomekanik Formand:
Claus Dam Nielsen
clausdam@me.com
Tlf.: 2066 4430
Næstformand:
Jakob van Dijk
jakob.vandijk@gmail.com
Tlf.: 2250 0942
Sussie Hanks:
shanks@health.sdu.dk
Tlf.: 6550 3670
Kommunikation og Oplevelsesdesign

Formand:
Per Frederik Vilhelm Hasle
per.hasle@hum.ku.dk
Tlf.: 5353 6688
Næstformand:
Merete Wagner Hoffmann
meretewhoffmann@outlook.dk
Tlf.: 2146 1838
Anna Klara Bom
akbom@sdu.dk
Tlf.: 6550 4598

Mette Hartmann
mehart@ruc.dk
Tlf.: 4674 2601
RUC
Kultur-, Æstetik- og Litteraturstudier

Formand:
Erik Svendsen
evs@ruc.dk
Næstformænd:
Per Jauert
pjauert@cc.au.dk
Lene Bak
lene@bak.dk
Torben Ditlevsen
td@ikl.aau.dk

Britta Wichmann Thrane
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 4688

Lene Dreisig Sørensen
humcensor@sdu.dk
Tlf.: 6550 3948

SDU
KU
AU
Kunsthistorie,  Visuel
og Materiel kultur

Formand:
Cecilie Høgsbro Østergaard
ceh@smk.dk
Næstformænd:
David Burmeister Kaaring
david.burmeister@natmus.dk
Tlf.: 4120 6134
Sidsel Nelund
Tlf.: 6178 1238
Peter Engelbrekt Knøss
engelbrekt53@gmail.com
Tlf.: 2616 2667

Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
KU
AU

L

Korps Formand Sekretariat Institution
Landinspektøruddannelsen Formand:
Steen Boe
sbo@lifa.dk
Næstformand:
Pia Åbo Østergaard
piaoe@gst.dk

Allis Hansen

pl-sn@plan.aau.dk

Tlf.: 9356 2395
AAU
Levnedsmiddelvidenskab Formand:
Thomas Mathiasen
thomas@2227.dk
Næstformand:
Max Egebo
max@egebo.name
Farida Hdidouch
fhd@food.ku.dk
Tlf.: 3533 4683
KU
DTU
AU
Lægeuddannelsen Formand:
Bjarne Møller-Madsen
bj.moma@gmail.com
Tlf.: 2040 8025
Næstformænd:
Torben Moos
tmoos@hst.aau.dk
Ole Weis Bjerrum
ole.weis.bjerrum@rsyd.dk
Bente Jespersen
bjesper@dadlnet.dk
Tom Weber
tom.weber@dadlnet.dk
Helle Hasager Damkier
hd@biomed.au.dk
Jens Holm Mikkelsen
jens.mikkelsen@sund.ku.dk
Elisabeth Wolffhechel
censorformandskab@sund.ku.dk
Tlf.: 3533 0786
KU
AU
AAU
SDU

M

Korps Formand Sekretariat Institution
Masteruddannelsen i dansk som andet sprog

Formand: 
Juni Søderberg Arnfast
arnfast@hum.ku.dk
Tlf.: 3532 9309
Næstformand:
Søren Wind Eskildsen
swe@sdu.dk

Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801

 

KU
DPU
Masteruddannelsen i Konfliktmægling Formand:
Lone Severinsen
severinsen.lone@gmail.com
Næstformand:
Hans Christian Viemose
hcv@hansviemose.dk

Astrid Kirstine Geertz Poulsen 
astrid.kirstine.poulsen@jur.dk
Masteruddannelsen ved DPU

Formand:
Christel Trøstrup
friborgenen@gmail.com
Næstformand:
No Emil Sjöberg Kampmann
noka@kp.dk

Mette Sophia Bøcher Rasmussen 
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801
DPU
Matematik Formand:
Jon Johnsen
jjohnsen@math.aau.dk
Tlf.: 9940 8847
Næstformænd:
Bettina Dahl
bdahls@plan.aau.dk
Tlf.: 9356 2388
Michael Henning Juul Stæhr
mhjstaehr@live.dk
Tlf.: 4058 6978
Malene Højbjerre
mhbj@novonordisk.com
Tlf.: 3079 6209
KU
SDU
AU
RUC
AAU
Musikvidenskab, -didaktik og -terapi

Formand:
Dorte Hagen Jensen
musdhj@cc.au.dk
Næstformænd:
Astrid Faaborg Jacobsen
astrid.faaborg@gmail.com
Birgit Bergholt
birgitbergholt@outlook.dk
Jesper Juellund Jensen
jeje@kp.dk

Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801
AU
AAU
RUC
KU
SDU

N

Korps Formand Sekretariat Institution

P

Korps Formand Sekretariat Institution
Politik, Samfund og Globale forhold Formand:
Erik Albæk
eri@sam.sdu.dk
Tlf.: 2445 8224
Næstformand:
Lars Kloppenborg
lakl@aarhus.dk
Tlf.: 2920 8402
Sofie Midtgaard Johansen
sofiemi@ruc.dk
Tlf.: 4674 3922
Psykologi Formand:
Troels Gottlieb
censorformand@censorkorps.dk
Tlf.: 2153 7725
Næstformænd:
Palle Almvig
Palle.almvig@gmail.com
Peter Christian Jensen
pc@dewa.dk
Tonny Elmose Andersen
elmoseandersen@gmail.com
Andrea von Dosenrode-Lynge
ad@hum.aau.dk
KU
RUC
SDU
AU
AAU
DPU
Pædagogik antropologi Formand: 
Vibe Larsen
vl6@ucc.dk
Næstformand: Gerd Lütken
Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801

R

Korps Formand Sekretariat Institution
Religion Formand:
Hans Krab Koed
hkko@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 3071
Næstformænd:
Dorte Ziggy Thelander
dz@vucv.dk
Tlf.: 2571 0088
Poul Storgaard Mikkelsen
poul.storgaard@gmail.com
Tlf.: 2348 8140
Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
KU
AU
SDU
Retorik Formand:
Nikolaj Ottosen-Støtt
nikolaj.ottosen.stoett@gmail.com
Tlf.: 2811 0879
Næstformand:
Tanja Juul Christiansen
tanjajc@gmail.com
Tlf.: 4178 1381
Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
KU
AU

S

Korps Formand Sekretariat Institution
Sociologi Formand:
Marianne Høyen
hoyen@edu.au.dk
Næstformand:
Lars Fynbo
laFy@vive.dk
Birgit Elvang
vba-9@mail.dk
Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801
AU
Spansk Formand:
Peter Rohde Jensen
rohde.jensen@gmail.com
Tlf.: 4056 0098
Næstformand:
Ane-Grethe Østergaard
anegrethe.oestergaard@gmail.com
Tlf.: 2371 7360
Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
Sprogbaserede områdestudier

Formand:
Østeuropa- og Balkanstudier, rusisk og polsk:
Hans Kristian Mikkelsen
hkm@kb.dk
Tlf.: 9132 4456
Portugisisk og brasiliansk:
Derek Pardue
dpardue@cas.au.dk
Tlf.: 4291 0564
Grønlandske og arktiske studier:
Helene Brochmann
h.brochmann@gamil.com
Tlf.: 4243 1015
Arabisk, hebraisk, tyrkisk, persisk, mellemøststudier:
Ulla Prien
prien@hum.ku.dk
Tlf.: 5116 4886
Indiens- og sydasienstudier:
Mikael Aktor
aktor@sdu.dk
Tlf.: 2830 7394
Japanstudier og koreansk:
Bjarke Frellesvig
bjarke.frellevig@hertfort.ox.ac.uk
Tlf.: 0044 1865 279435
Kinesisk og tibetansk:
Laura Dombernowsky
lauradombernowsky@gmail.com


Ida Schousboe
censorbeskikkelse@hum.ku.dk
Tlf.: 3533 5652
Statskundskab/Samfundsfag Formand:
Jakob Linaa Jensen
linaa@cc.au.dk
Tlf.: 2086 7777
Næstformand:
Sanne Schioldann Haase
saha@via.dk
Tlf.: 2986 1899
Susanne Vang
susanne@ps.au.dk
KU
AU
SDU
CBS

T

Korps Formand Sekretariat Institution
Tandlægeuddannelserne i Danmark

Formand:
Judith Autrup
autrup@oncable.dk
Tlf.: 6161 0708
Næstformand:
Alireza Sahafi
astanklinik@gmail.com
Tlf.: 2844 1615

Bjørn Blidegaard
bbl@au.dk

AU
KU
TekSam
Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægning

Formand:
Lars Christensen
larsch@htk.dk
Tlf.: 2928 3708
Næstformand;
Henning Jørgensen
henj@niras.dk
Tlf.: 2251 6663


 Niels-Erik Parbst
nparbst@ruc.dk

RUC
Teologi Formand:
Erik Wulff Kelstrup
eke@km.dk
Tlf.: 8628 0065
Næstformænd:
Lars Kjær Bruun
larskbruun@gmail.com
Tlf.: 9391 0033
Leise Christensen
lec@km.dk
Tlf.: 2962 3732
Maj-Britt Johannsen
mbj@teol.ku.dk
Tlf.: 3532 3601
KU
AU
Tysk Formand:
Jens Erik Mogensen
censorformand@gmail.com
Tlf.: 2875 8406
Næstformand:
Anne Toftild
annetoftild@hotmail.com
Tlf.: 8620 2536

Mette Sophia Bøcher Rasmussen
censor.arts@au.dk
Tlf.: 8715 2801
AAU
AU
KU
RUC
SDU

Korps

Formand

Sekretariat Institution
Uddannelsesvidenskab,
Gymnasiepædagogik og Læring
Formand:
Mads Hermansen
mh@madshermansen.dk
Tlf.: 4055 2405
Næstformænd:
Gitte Horsbøl
gh@risskov-gym.dk
Pia Seidler Cort
cort@edu.au.dk
Jørgen Lassen
jl@sctknud-gym.dk
Patricia Have
censor-kultur@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 8446
AAU
SDU
AU


V

Korps Formand Sekretariat Institution
Veterinær- og Husdyrvidenskab

Formand:
Peter Thorup Thomsen
ptt@anis.au.dk
Tlf.: 6062 8077
Næstformænd:
Hanne Willemoes Maribo
hama@lf.dk
Tlf.: 4010 5780
Erling Lundager Kristensen
erling@tveddyreklinik.dk
Tlf.: 7194 3119

Pia Nygaard
censorformandskab@sund.ku.dk
Tlf.: 3533 2437
KU

Æ

Ø

Korps Formand Sekretariat Institution        
Økonomi

Formand:
Finn Lauritzen
fnn.lauritzen@econ.ku.dk
Næstformænd:
Bo Sandemann Rasmussen
brasmussen@econ.au.dk
Lise Lyck
lise.lyck@outlook.dk
Iben Bolvig
ibbo@vive.dk

Daniel Sune Sørensen
dss@samf.ku.dk
Tlf.: 3532 8466

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. april 2024