Gå til indhold

Ansøgning til projektmidler vedr. fastholdelse af internationale studerende og dimittender i Danmark 2022

Nu kan der søges om projektmidler til arbejdet med fastholdelse af internationale studerende og dimittender i Danmark. Midlerne kan søges af de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Midlerne kan ikke længere søges, da ansøgningsfristen er overskredet. Otte projekter har modtaget bevilling og kører indtil 2026.

En række af de danske videregående uddannelsesinstitutioner uddanner internationale studerende, som læser en hel engelsksproget uddannelse i Danmark. En stor andel af disse internationale studerende forlader Danmark efter endt studie.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) ønsker at understøtte, at flere af de dygtige internationale studerende i Danmark fastholdes efter endt studie, da denne gruppe udgør en vigtig og kvalificeret arbejdskraft for Danmark.

Samlet skønnes de internationale studerende fra de videregående uddannelser i gennemsnit at bidrage positivt til de offentlige finanser set over et helt liv, og der er et væsentligt potentiale for at forbedre dette regnestykke, hvis en større andel af internationale studerende kommer ud på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse.

Derfor udbyder UFM midler til et antal projekter, der har til formål, at flere internationale studerende og dimittender får bedre karriereafklaring og bedre kendskab til arbejdsmarkedet, så de har større chance for at finde vej til det danske arbejdsmarked efter endt studie. Projekterne skal gennemføres i samarbejde med eksterne aktører.

Hensigten med projekterne er, at institutionerne kan udvikle, afprøve og evaluere tiltag, der kan bidrage til at fastholde de internationale studerende og dimittender på det danske arbejdsmarked.

Projektmidlerne kunne søges af alle uddannelsesinstitutioner under UFM, som har internationale studerende på hele engelsksprogede uddannelser fra sommeroptaget 2022 og frem.

Ansøgningsfrist: 17. maj 2022 kl. 12:00

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Anette Birna Muus Day
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: amu@ufm.dk
Senest opdateret 28. februar 2023