Gå til indhold

Målgruppe for omstillingsfond

Udbydere af akademi- og diplomuddannelser skal – inden for en tildelt trækningsret – dække deltagerbetaling med op til 10.000 kr. om året pr. kursist for kursister som lever op til følgende krav
Kontakt
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

1) Er faglærte eller ufaglærte.

a) Det vil sige, at personer, der har gennemført en videregående uddannelse (dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau), ikke kan modtage tilskud fra omstillingsfonden.

b) HD 1. del betragtes ift. omstillingsfonden ikke som en videregående uddannelse.

c) Udenlandske uddannelseskvalifikationer betragtes som værende på videregående niveau såfremt uddannelsen af Styrelsen for Forskning og Uddannelse anerkendes som svarende i niveau til en afsluttet dansk videregående uddannelse.)

2) Er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, det vil sige:

a) Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.

b) Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud.

c) Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud, da de ikke opfattes som ansatte.

d) Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud.

3) Er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser og, for så vidt angår HD 2. del, Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen), eller et særskilt modul på akademi- eller diplomniveau udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om særskilte moduler.

a) Kursister på HD 1. del kan ikke få tilskud fra omstillingsfonden, da uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den ”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

4) Kursisten må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

5) Vedkommende kursist skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Senest opdateret 08. juni 2020