Gå til indhold

ERFA-forløb for universiteterne

På denne side kan du finde informationer om ERFA-gruppen for universiteterne.

På erfa-møderne for universiteterne deltager repræsentanter fra institutionerne og medarbejdere fra projektgruppen for fælles kontoplan. På møderne udveksles erfaringer vedr. arbejdet med den fælles kontoplan på tværs af delsektoren, samtidig med at institutionerne kan drøfte konkrete problemstillinger ift. anvendelsen af den fælles kontoplan.

Hvert møde tager udgangspunkt i et tema, som universiteterne ønsker at drøfte med hinanden og styrelsen.

Universiteterne kan indsende spørgsmål forud for møderne til projektgruppen på .

Har du andre spørgsmål ift. ERFA-forløbet for universiteterne er du ligeledes velkommen til at skrive til projektgruppen.

Kontakt

Nina Lærke Alimooti
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 29
Email: niag@ufm.dk
Pernille Ødum Halse
Kontorfunktionær
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: poeh@ufm.dk
Rene Wedel
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 07
Email: rew@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. december 2023