Gå til indhold

Åremål

Åremål er en tidsbegrænset ansættelse, hvor der kan forekomme ændringer i stillingsindholdet.

En åremålsansat får et særligt åremålstillæg. Der kan også aftales vilkår om tilbagegang til en stilling og et fratrædelsesbeløb.

Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår efter principperne i åremålsaftalerne.

Inden en åremålsstilling slås op, skal der være en aftale med den forhandlingsberettigede organisation. En sådan aftale kan institutionen selv indgå.

Ændringer ved OK15

Ved OK15 er der indgået aftale om, at der ikke længere kan aftales fratrædelsesbeløb, når den åremålsansatte er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb.

Der er også aftalt begrænsninger med hensyn til udbetaling af fratrædelsesbeløb i de tilfælde, hvor den åremålsansatte fortsætter i et ansættelsesforhold inden for ansættelsesområdet.

Den reviderede åremålsaftale følger af cirkulære om åremålsansættelse.

Den nye åremålsaftale har virkning for nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. maj 2016 eller senere, med undtagelse af åremålsaftaler, der er indgået før aftalens udsendelse.

Aftale af 31. oktober 2001 om løn- og ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten ophæves, men vil fortsat være gældende for allerede etablerede åremålsansættelser.  

 

Kontakt

Sara Thomsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: sat@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. april 2020