Gå til indhold

Integrationsuddannelsen (IGU)

Integrationsuddannelsen (IGU) er en forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Ansættelsen er midlertidig og udgør et springbræt til det ordinære arbejdsmarked.

IGU varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og lønsatserne for den to-årige erhvervsgrunduddannelse.

IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016.

IGU-ordningen er blevet forlænget til 1. januar 2024.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver rammerne og vilkårene for IGU-ordningen på statens område.

 

Kontakt

Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk
Lone Kjær
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 83
Email: lonk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. februar 2024