Gå til indhold

Tillidsrepræsentanter

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om tillidsrepræsentanter i staten.

Der gælder et regelsæt for tillidsrepræsentanter, som indeholder en særlig afskedigelsesbeskyttelse:

Personkredsen

De særlige regler om afskedigelse og forflyttelse i tillidsrepræsentantsaftalen omfatter tillidsrepræsentanter og suppleanter for tillidsrepræsentanter.

Derudover kan der i lovgivningen være givet andre ansatte samme beskyttelse:

 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
 • Medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af samarbejdsudvalget
 • Suppleanter for medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af samarbejdsudvalget
 • Arbejdsmiljørepræsentanter

Afskedigelse af en tillidsrepræsentant skal ske med den pågældendes individuelle overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt tre måneder.

Afskedigelse eller forflyttelse af en tillidsrepræsentant kan kun ske, efter at forhandling har fundet sted.

Tvingende årsager

Der skal være tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant, uanset om den pågældende er overenskomstansat, tjenestemandsansat eller tjenestemandslignende ansat.

Tillidsrepræsentantsbeskyttelsen består i:

 • At der skal være tvingende årsager og arbejdsgiveren har bevisbyrden.
 • At der skal gennemføres en særlig forhandlingsprocedure, inden opsigelsen kan afgives
 • Et forlænget opsigelsesvarsel

Beskyttelsen er dog lidt forskellig afhængig af, om tillidsrepræsentanten er overenskomstansat, tjenestemand eller ansat på tjenestemandslignende vilkår.

  Kontakt

  Natasja Stahl Madsen
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 83 40
  Email: nsm@ufm.dk
  Lone Kjær
  Chefkonsulent
  Tlf.: +45 72 31 88 83
  Email: lonk@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024