Gå til indhold

Yderligere information om lektorbedømmelse

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har samlet referater fra årsmøder (2014 og frem) samt PowerPoint-præsentationer, anonymiserede klagesager, følgebreve og tidligere spørgsmål/svar på denne side.

Referater af årsmøder for lektorbedømmelsesformænd

PowerPoint præsentationer

I forbindelse med ikraftrædelsen af bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 har lektorbedømmelsesformændene rejst en række spørgsmål. Disse samt styrelsens svar herpå kan findes her:

Der har i 2022 været afholdt webinar om sagsbehandlingsregler i relation til lektorbedømmelsesudvalg. I den forbindelse rejste lektorbedømmelsesformændene en række spørgsmål. Uddrag af præsentationen fra webinaret og spørgsmålene med styrelsens svar kan findes her:

Klagesager i forhold til lektorkvalificering og lektorbedømmelse

Spørgsmål kan rettes til ufs-jur@ufm.dk. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. december 2023