Gå til indhold

Yderligere information om adjunkter og lektorbedømmelse

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har samlet referater fra årsmøder (2014 og frem) samt PowerPoint-præsentationer, anonymiserede klagesager, følgebreve og tidligere spørgsmål/svar på denne side.

I forbindelse med ikraftrædelsen af bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 har lektorbedømmelsesformændene rejst en række spørgsmål. Disse samt styrelsens svar herpå kan findes her:

Der har i 2022 været afholdt webinar om sagsbehandlingsregler i relation til lektorbedømmelsesudvalg. I den forbindelse rejste lektorbedømmelsesformændene en række spørgsmål. Uddrag af præsentationen fra webinaret og spørgsmålene med styrelsens svar kan findes her:

Klagesager i forhold til lektorkvalificering og lektorbedømmelse

Klager over afgørelser kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Ved ”klager over retlige spørgsmål” forstås indsigelser vedrørende overholdelse af reglerne i bekendtgørelse om lektorkvalificering, og hvorvidt forvaltningsretlige regler og principper er overholdt ved behandlingen af sagen.

Eksempler på klager, som styrelsen kan tage stilling til:
- Manglende overholdelse af tidsfrister.
- Anvendelse af usaglige kriterier ved bedømmelsen af lektoranmodningen.
- Manglende begrundelse.
- Manglende klagevejledning.
- Faktuelle og processuelle fejl.

Eksempler på klager, som styrelsen ikke kan tage stilling til:
- Styrelsen kan ikke vurdere selve skønsudøvelsen og det faglige indhold i forhold til den konkrete lektorbedømmelse.
- Styrelsen kan ikke forholde sig til, om ansøgerens faglige kvalifikationer lever op til bekendtgørelsens kriterier.

Handlinger tilknyttet webside

Kontakt

Peder Michael Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 40
Email: pms@ufm.dk
Magnus Linding Frandsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 89
Email: mlf@ufm.dk
Senest opdateret 02. marts 2023