Gå til indhold

Stillingsopslag

Rekrutteringsprocessen handler om at finde den bedst kvalificerede medarbejder til stillingen. Inden stillingen slås op, skal der foretages en jobanalyse, som afklarer stillingens opgaver, rammer og vilkår samt de ønskede kvalifikationer og kompetencer.

Stillinger og lønnede hverv i staten skal opslås offentligt på samme måde, som gælder for stillinger, hvor ansættelse sker som tjenestemand.

Opslag kan undlades i forbindelse med ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke forventes at overstige et år.

De gældende regler:

Ved ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteterne gælder særlige regler:

Opslagets indhold

Opslaget skal indeholde oplysninger om:

  • Ansættelsesområde
  • Overenskomstgrundlag
  • Ansættelsestidspunkt
  • Beskæftigelsesgrad
  • Løn
  • Modtager af ansøgningen
  • Ansøgningsfrist

Opslag bør formuleres bredt og åbent, så man tiltrækker flest mulige kvalificerede ansøgere. Der bør generelt tænkes i mangfoldighed og nye muligheder. Særlige regler gælder for ansøgere med handicap, der kan have fortrinsret til at blive indkaldt til samtale.

  • Læs mere om ansættelse af tjenestemænd og overenskomstansatte:

Kontakt

Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk
Lone Kjær
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 83
Email: lonk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. januar 2023