Gå til indhold

Barsel

Læs om barsel for ansatte på de videregående uddannelsesinstitutioner.

De generelle regler om statsansattes rettigheder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption er fastsat i barselsloven med tilhørende bekendtgørelse, i funktionærloven samt i aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage.

Den daværende Moderniseringsstyrelse (nu Økonomistyrelsen) har i 2012 i fællesskab med CFU udarbejdet en barselsvejledning, der gennemgår det samlede regelgrundlag.

Barselsvejledningen er ikke opdateret siden 2012, og i den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Finansministeriet og CFU i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte en ekstra uges "øremærket" lønret til faderen/medmoderen, der således har ret til løn i syv af de 32 ugers forældreorlov. Tilsvarende gælder for adoptanter.

Ændringen har virkning for forældre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.

 

Kontakt

Natasja Stahl Madsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 40
Email: nsm@ufm.dk
Lone Kjær
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 83
Email: lonk@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. juni 2023