Gå til indhold

UNESCO

UNESCO's formål er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne indenfor de fire mandatområder uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

I 2015 blev verdens ledere enige om en række nye og ambitiøse mål for fremtiden: De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene eller "Global Goals"). De 17 Verdensmål og de tilhørende 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer. Det er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i 2030.

De nye mål vil – ligesom deres forgængere, 2015-målene – få betydning for milliarder af mennesker.

I Danmark arbejdes der på at udarbejde en national handlingsplan for. hvordan målene kan nås, og hvad Danmark kan gøre.

Det er den danske UNESCO-nationalkommission der er ansvarlig for handlingsplanen.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejdes der primært med UNESCO-områder såsom uddannelse, forskning, innovation og lige muligheder for alle (bl.a. kvinders ligestilling).