Du er her: Forside Uddannelse Råd, nævn og udvalg Lektoratsudvalget

Lektoratsudvalget

Lektoratsudvalget har til formål at udbrede kendskabet til dansk sprog og kultur i udlandet.
Kontakt
Anne Marie Logue
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 21
Email: amlo@ufm.dk

Formanden er udpeget af ministeren, og det øvrige udvalg er udpeget af ministeren efter indstilling fra Danske Universiteter.

Medlemmer

Bettina Perregaard, formand

Lektor, dr.phil. 
Periode for udnævnelse: 01.09.2016-31.08.2020
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 22.319 i honorar og kr. 171.240 som frikøb.

Regionsansvarlig for det nordisk-baltiske område.

Henrik Høeg Müller

Lektor, ph.d.
Periode for udnævnelse: 01.09.2019-31.08.2023
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 6.795 (for beskikkelsesperioden i 2019)

Regionsansvarlig for det romanske område.

Kristian Tangsgaard Hvelplund

Lektor, ph.d.
Periode for udnævnelse: 01.01.2017-31.12.2020
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 20.208

Regionsansvarlig for det engelsksprogede område.

Anna Lena Sandberg

Lektor, ph.d.
Periode for udnævnelse: 01.08.2014-31.07.2018 og 01.08.2018-31.08.2022
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 20.208

Regionsansvarlig for det germanske område.

Tine Roesen

Lektor, ph.d.
Periode for udnævnelse: 01.09.2019-31.08.2023
Årligt vederlag/arbejdsgiverkompensation: kr. 6.795 (for beskikkelsesperioden i 2019)

Regionsansvarlig for Asien og det øst- og centraleuropæiske område.

Tilforordnet

Søren Beltoft

Specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen

Udpeget af Kulturministeriet

Senest opdateret 28. maj 2020