Gå til indhold

Censorudvalgets arbejde

Censorudvalget blev nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i 2015 for at se censorsystemet grundigt efter i sømmene. Læs mere om udvalgets arbejde frem til 2016.

Censorudvalget har til opgave at foretage en systematisk gennemgang af censorsystemet med henblik en modernisering.

Det centrale spørgsmål er, om det nuværende censorsystem med ekstern censur bidrager tilstrækkeligt til sikring af kvalitet og de studerendes retssikkerhed. Ressourcerne, der bruges på ordningen, skal også anvendes bedst muligt.

Udvalget skal gennemføre en række analyser og høre interessenter f.eks. uddannelsesinstitutioner, de studerende, censorformænd og aftagere 

Udvalget skal afdække:

  • Censorsystemets bidrag til kvalitetssikring og udvikling af prøve- og eksamenssystemet, herunder institutionens vurdering heraf.
  • Rekruttering til censorsystemet, herunder også på tværs af niveauer i det videregående uddannelsessystem.
  • Omfanget af ekstern censur, herunder aftagercensur på de forskellige videregående uddannelser.
  • Censorsystemets rolle i forhold til de studerendes retssikkerhed ved aflæggelse af prøver og eksaminer.
  • Fordele og ulemper ved landsdækkende censorkorps.
  • Samspillet med censorsystemet på ungdomsuddannelserne.
  • Snitfladen mellem det centrale og decentrale niveaus opgaver og roller.
  • Internationale/andre landes censorordninger og erfaringer med kvalitetssikring af prøver og eksaminer, herunder erfaringer med forskellige alternativer til censur.

Udvalget skal på baggrund af analyse- og udvalgsarbejdet opstille modeller for et fremtidigt censorsystem, og overveje om det vil være relevant at ensarte censorsystemet på tværs af de videregående uddannelser.

Udvalget forventes at aflevere sin rapport til uddannelses- og forskningsministeren november 2016.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. september 2018