Gå til indhold

Rådet for Internationalisering af Uddannelser

Rådet for Internationalisering af Uddannelserne har haft til opgave at rådgive om internationalisering på alle niveauer af uddannelsessystemet. Rådet blev nedsat i 2007, genbeskikket i 2010 og nedlagt 31.12.2012.

Rådet for Internationalisering af Uddannelserne har rådgivet daværende videnskabsminister, undervisningsminister og kulturminister samt Styrelsen for International Uddannelse om fremme af internationalisering af de danske uddannelser.

Rådet skulle overordnet bidrage til, at internationale udviklingstendenser blev bragt ind i udviklingen og formuleringen af uddannelsespolitikken i Danmark. Samtidig skulle Rådet medvirke til, at internationaliseringen af uddannelsespolitikken både bidrog til samfundets konkurrencedygtighed og vækst og til at øge den mellemfolkelige forståelse.

Rådet har bl.a. udgivet:

Tidligere medlemmer er:

 • Hans Peter Jensen (formand), tidligere rektor for Danmarks Tekniske Universitet
 • Charlotte Mark, Managing Director, Microsoft Development Center Copenhagen
 • Dorte Salskov-Iversen, Institutleder for Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse samt Vice President på CBS
 • Gunn Mangerud, Institutleder for Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
 • Hans Siggaard Jensen, Prodekan for uddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet
 • Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Musikkonservatorium
 • John Edelsgaard Andersen, Kontorchef ved Københavns Universitet
 • Laust Joen Jakobsen, Rektor for Professionshøjskolen UCC
 • Lisa Holden Christensen, Skoleleder på Rugkobbelskolen
 • René van Laer, Direktør for Erhvervsakademiet København Nord
 • Vibeke Thornvig Johnsen, Uddannelsesforstander HTX, Erhvervsskolen Nordsjælland

Rådet er blevet sekretariatsbetjent af den tidligere Styrelsen for International Uddannelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. januar 2022