Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser

Uddannelsesstatistik og analyse

Topbillede
Her finder du information, tal og analyser på uddannelsesområdet.
Kontakt
Jens Storm
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 79 82
Email: JST@ufm.dk
Uddannelsesstatistik og analyser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser

Digitalt værktøj, som sammenligner uddannelser på parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans. Baseret på registre fra Danmarks Statistik.

Tal om studerende på ordinære videregående uddannelser

Tal om frafald blandt studerende på videregående uddannelser

Om SU-støtte og SU-gæld

Statistik om EU-borgere med SU

Aktiviteten på efter- og videreuddannelse

Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser

Eurostudent og Education at a Glance

Aktuelle ledigstal, Nyuddannedes beskæftigelse og Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og løn

Undersøgelse af de studerendes faglige indgangsniveau

Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående uddannelsesinstitutioner i 2018

Uddannelsesstatistik andre steder

Databanken er Ministeriet for Børn og Undervisnings offentlige database med nøgletal om uddannelser i Danmark. Den indeholder f.eks. beskrivelser af overgang fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse, befolkningens uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus mv.

Danmarks Statistiks Statistikbank indeholder officiel statistik, der beskriver det danske samfund.

Senest opdateret 15. august 2019