Gå til indhold

Ekspertpanel

Det endelige spørgeskema til Læringsbarometeret er udviklet og justeret i samarbejde med et ekspertpanel bestående af danske og internationale eksperter.

I januar 2018 nedsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet et ekspertpanel til at hjælpe med at udvikle den måling, der blev til Læringsbarometer. Eksperterne blev udvalgt med udgangspunkt i deres faglige viden om spørgeskemabaserede måleinstrumenter, uddannelseskvalitet og uddannelsestilrettelæggelse bredt inden for den videregående uddannelsessektor. 

Ekspertpanelet afholdte fem møder, hvor de bl.a. diskuterede internationale spørgeskemakoncepter til inspiration, gav faglige input til de konkrete spørgsmålsformuleringer og justeriner, så de kan fungere på tværs af de danske videregående uddannelser. Ekspertpanelet anbefalede enstemmigt det finsk udviklede spørgeskemakoncept "LEARN" som udgangspunkt for målingen. 

Ekspertpanelet bestod af fem danske eksperter inden for uddannelseskvalitet, spørgeskema og akkreditering. Efter valget af det finske spørgeskemakoncept LEARN blev den finske professor og forsker bag konceptet, Anna Parpala, tilknyttet ekspertpanelet.

Eksperterne:

Kim Jesper Herrmann, Tidl. lektor, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet-BSS

Jørgen Thorslund, Selvstændig, tidligere prorektor og forskningsdirektør University College Lillebælt, tidl. Forskningschef UCC

Kirsten Ringgaard, Lektor og videnschef, Cphbusiness

Jørgen Goul Andersen, Professor, Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, Centre for Comparative Welfare Studies

Steffen Westergård Andersen, Områdechef for universiteter og kunstneriske institutioner, Danmarks Akkrediteringsinstitution

Anna Parpala, Professor, University of Helsinki, Department of Education, Centre for University Teaching and Learning

Møde med ekspertpanelet februar 2018.
Møde med ekspertpanelet februar 2018.

Senest opdateret 20. marts 2023