Gå til indhold

Milepæle for Læringsbarometer

Læringsbarometer udspringer af en politisk aftale fra 2017. Her kan du læse om milepæle i udviklingen og den centrale anvendelse af målingen.

November 2017

 • De daværende partier i Folketingets blev enige om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Reformen trådte i kraft 1. januar 2019. 
 • Som del af aftalen om det nye bevillingssystem indgår en "kvalitetsmåling". Den skal ligge til grund for genfastsættelse af uddannelsesinstitutionernes grundtilskud fra og med 2023. Partierne bag aftalen lagde vægt på, at målingen skal være forskningsbaseret og empirisk velafprøvet.  

Foråret 2018

 • Et ekspertpanel og en referencegruppe understøtter udviklingen af målingen og anbefaler det finske spørgeskema "LEARN" som grundlag for den.
 • Udviklingen af målingen sker ud fra et hensyn om, at den - udover at indgå i bevillingssystemet - skal kunne bruges af uddannelsesinstitutionerne til ny systematisk viden om og udvikling af uddannelserne. 
 • På baggrund af LEARN udarbejdes et første udkast til spørgeskema i samarbejde med eksperter, institutioner og studerende
 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører pilottest af spørgeskemaerne i form af kvalitative interviews og efterfølgende en kvantitativ pilottest på tværs af uddannelsestyper og fagområder
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører sammen med EVA valideringsanalyser af spørgeskemaer på baggrund af resultater fra pilottestene. Valideringerne vendes med eksperter og referencegruppe, og der sker en række mindre justeringer af spøgeskemaet.
 • Der blev holdt er afholdt orienteringsmøder med uddannelsesinstituionerne og deres rektorer om målingen. En række forhold om målingen og dataindsamlingen justeres efter deres input.
 • Formålet og arbejdet med udvikling af målingen blev præsenteret og drøftet på Dansk Universitetspædagogisk Netværks Konference i maj måned. Efterfølgende er det blevet drøftet med bestyrelsen af DUN.
 • Partierne bag bevillingsaftalen tiltræder på i juni, at det alene er målingen af de studerende, som skal ligge til grund for genfastsættelsen af grundtilskuddet. Denne måling lever op til aftalens krav om, at være forskningsbaseret og empirisk velafprøvet.

Efteråret 2018

 • Tretten institutioner vælger at samarbejde om indsamling af data. De får udsendt spørgeskemaerne til alle deres studerende og bidrager aktivt til dataindsamlingen. Alle institutionerne fik dette gratis tilbud.
 • De endelige spørgeskemaer fastlægges efter justeringer og forslag fra eksperter og referencegruppe.
 • Målingen skifter navn til "Læringsbarometer"
 • Spørgeskemaer udsendes d. 23. oktober til en stikprøve af studerende på alle 32 institutioner, som indgår i målingen. Stikprøven er ialt på 35.000 studerende, hvoraf næsten 14.000 svarer (40 pct).
 • På 22 institutioner, som samarbejder om dataindsamlingen eller hvor studenterbestanden er under 1.100, sendes spørgeskemaet til alle studerende.
 • I alt får næsten 120.000 studerende tilsendt spørgeskemaet og 54.000 svarer.
 • Dataindsamlingen afsluttes d. 19. december. Alle institutioner, som ønskede det, fik tilsendt data fra egne studerende i december 2018.

2019-2023:

  • 2019: Nyt bevillingssystem trådte i kraft. Uddannelses- og forskningsministeren har fastlagt, hvordan resultaterne af Læringsbarometer kobles til bevillingerne, efter drøftelse med aftalepartierne.
  • 2020: Læringsbarometer 2020 gennemføres i efteråret for at understøtte institutionernes kvalitetsudvikling, rammekontrakter, akkreditering og kortlægning af undervisningsmiljøet 
  • 2021: Læringsbarometer gennemføres i efteråret 2021 og herefter hvert andet år derefter (ulige år)
  • 2022: Betydningen af Læringsbarometer for bevillingerne fastlægges på baggrund af målingerne i 2018 og 2021 samt evt. dialog med relevante instituioner. Betyningen for grundtilskuddet i 2023-2026 indarbejdes på finansloven for 2023.
Senest opdateret 20. marts 2023