Gå til indhold

Referencegruppe

Udviklingen af Læringsbarometeret blev støttet af en referencegruppe med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner og studerende.

I januar 2018 blev der nedsat en referencegruppe til at støtte Uddannelses- og Forskningsministeriets udvikling af Læringsbarometer. Referencegruppen har bidraget ved at kommentere og kvalificere arbejdet løbende. Gruppen havde bl.a. fokus på at spørgeskemaet kan være et relevant redskab til lokal kvalitetsudvikling over tid og på tværs af institutioner og uddannelser. Der blev afholdt tre møder i referencegruppen i løbet af 2018.

Gruppen blev nedsat efter udpegning af rektorkollegierne for henholdsvis universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Medlemmerne skulle repræsentere alle de institutioner, de blev udpeget på vegne af. Tilsvarende er der blevet udpeget repræsentanter for de studerende på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Referencegruppen:

Niels Lehmann, Prodekan, Aarhus Universitet

Maria Volf Lindhardt, Uddannelseschef, Roskilde Universitet

Ulla Refstrup Mulbjerg, Vicedirektør, University College Lillebælt 

Trine Fuglsang, Tidl. formand for Danske Professionshøjskolers kvalitetchefsnetværk, Københavns Professionshøjskole 

Miriam Skjalm Lissner, HR og kvalitetschef, Københavns Erhvervsakademi

Anette Bache, Kvalitetschef, Erhvervsakademi Aarhus

Rasmus Grønbæk Hansen, Uddannelseschef, Rektorkollegiet for de videregående kunstneriske uddannelser og Arkitektskolen Aarhus

Simon Bek Rasmussen, Kvalitetschef, Aarhus Maskinmesterskole

Mads Hareskov Jørgensen, Uddannelsespolitisk næstformand, Danske Studerendes Fællesråd

Jonas Koch, Studierådsformand, EA Dania Hobro, Studerendes Fællesråd, Erhvervsakademi Dania

Christopher Ammentorp, Formand for Studenterforum UC, Professionshøjskolestuderendes studenterforening

Møde med referencegruppen februar 2018.
Møde med referencegruppen februar 2018.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. december 2019