Du er her: Forside Uddannelse Statistik og analyser Læringsbarometer Om målingen Fra kvalitetsmåling til Læringsbarometer

Fra kvalitetsmåling til Læringsbarometer

I løbet af 2018 er spørgeskemaet til Læringsbarometeret udviklet. Det startede med en ny bevillingsreform og fortsætter til 2023, hvor institutionernes grundtilskud skal genfastsættes. Få et overblik over processen.
Kontakt
Sune Quorning Christiansen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 04
Email: sac@ufm.dk

November 2017

 • Alle Folketingets partier vedtager en ny bevillingsreform for de videregående uddannelser. Reformen træder i kraft 1. januar 2019. 
 • I aftaleteksten omtales en kvalitetsmåling, der skal bruges til genfastsættelse af grundtilskuddet i 2023. Kvalitetsmålingen skal bestå af spørgeskemaer til studerende, nyuddannede og evt. undervisere. 

Foråret 2018

 • Ekspertpanel og referencegruppe anbefaler LEARN som udgangspunkt for en måling til studerende
 • Første udkast til spørgeskemaer for studerende og nyuddannede udarbejdes
 • Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører pilottest af spørgeskemaerne: Kvalitative interviews og efterfølgende en kvantitativ pilottest på tværs af uddannelsestyper og fagområder
 • Validering af spørgeskemaer på baggrund af resultater fra kvantitativ pilottest
 • Der er afholdt orienteringsmøder med dialog med institutioner, som er interesserede i at samarbejde om indsamlingsarbejdet

Efteråret 2018

 • De endelige spørgeskemaer fastlægges og Læringsbarometeret får sit navn
 • Spørgeskemaer udsendes til en stikprøve af studerende på alle institutioner
 • På de tyve institutioner, der samarbejder om indsamlingen, sendes spørgeskemaet til alle studerende (fuld population)
 • Resultaterne kvalitetssikres i samarbejde med institutionerne og vendes med aftalepartierne

2019-2023:

  • 2019: Nyt bevillingssystem træder i kraft
  • 2020: Læringsbarometer 2020 gennemføres for at kunne understøtte institutionernes kvalitetsudvikling, rammekontrakter, akkreditering og kortlægning af undervisningsmiljøet 
  • 2022: Læringsbarometer 2022 gennemføres 
  • 2023: Genfastsættelse af grundtilskud på baggrund af niveau og udvikling
Senest opdateret 24. oktober 2018