Gå til indhold

Om Timetalssystemet

Med data fra Timetalssystemet har de studerende, institutionerne og offentligheden fremover adgang til sammenlignelig information om, hvor meget undervisning og vejledning mv. som institutionerne tilbyder de studerende.

Hidtil har hverken uddannelsesinstitutionerne eller ministeriet haft en systematisk og sammenlignelig dokumentation for hvor meget undervisning og vejledning institutionerne tilbyder de studerende. Derfor blev der i 2014, efter et udbud af opgaven, igangsat udvikling af et system til indsamling af undervisnings- og vejledningstimer mv.

Systemet er åbnet den 3. november 2014.

I første runde gennemføres en dataindsamling for den planlagte undervisning og vejledning i efterårssemesteret 2014 for et udsnit af de videregående uddannelser, der er udvalgt i samarbejde med institutionerne.

Opgørelsen skal kunne dokumentere undervisnings- og vejledningsaktiviteten på alle de videregående uddannelser på en konsistent og sammenlignelig måde, så informationer om undervisnings- og vejledningstimer mv. kan indgå som et af de centrale nøgletal for uddannelsesområdet på tværs af uddannelsesinstitutionerne. For universitetsuddannelsernes vedkommende er formålet også at dokumentere, i hvor stort omfang undervisnings- og vejledningsaktiviteten varetages af fastansatte forskere (VIP), D-VIP og andre. Opgørelsen er udarbejdet med hjælp fra en række repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner.

Det skal understreges, at formålet med opgørelsen ikke er at tilskynde en bestemt undervisningsform eller bestemt tilrettelæggelse af undervisningen.

Kontakt

Kim Dehn
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 88
Email: kde@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019