Gå til indhold

DK-USA-programmet

DK-USA-programmet er et samarbejde mellem Danmark og USA inden for erhvervsuddannelse. Samarbejdet giver elever, lærere og ledere på danske erhvervsskoler muligheden for at få tilskud til skole- eller virksomhedsophold i USA.

Formålet med DK-USA-programmet er at understøtte tværatlantisk samarbejde inden for erhvervsrettet uddannelse og styrke internationalisering og udveksling af god praksis til gavn for den videre udvikling af uddannelserne. Programmidlerne skal stimulere og styrke kontakter og igangsætte uddannelsessamarbejde på tværs af Atlanten.

DK-USA-programmet_KoldCollege7448.jpg

Hvad er DK-USA-programmet?

Samarbejdet mellem Danmark og USA gælder uddannelser på amerikanske community colleges og på danske erhvervsskoler. Fokus er på erhvervsuddannelserne. Samarbejdet hviler på en aftale mellem undervisningsministerierne i Danmark og USA, som blev indgået i 2000.

Hvem kan søge?

Inden for rammerne af aftalen er der i Danmark skabt et program, som giver tilskud til samarbejde med partnere i USA. Programmet giver tilskud til ophold i USA for elever, lærere og ledere fra erhvervsskoler samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tilknyttet skolerne.

Det kan være studieophold på community colleges, praktikophold i virksomheder eller gæstelærerophold. Det er også muligt at få tilskud til ophold i USA med henblik på at etablere partnerskaber med community colleges og aftale samarbejde eller i forbindelse med at arrangere praktikophold for elever. Programmet giver endvidere tilskud til ophold i Danmark for gæstelærere fra amerikanske community colleges.

Hvordan søger man?

Der er ingen faste ansøgningsfrister for tilskud.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager løbende ansøgninger til DK-USA programmet. Herunder kan du finde ansøgningsskema og retningslinjer for tilskud i DK-USA programmet.

Klagevejledning

Afgørelser om tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis du får afslag, er du dog altid velkommen til at kontakte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for en uddybende forklaring eller råd til din næste ansøgning.

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024