Gå til indhold

Mobilitet for kursister

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk
Rikke Helge
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 43
Email: rik@ufm.dk

Mobilitet for kursister


Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte eller grupper af  kursister på faglige ophold i Europa. Det er imidlertid et krav, at kursisterne falder inden for en af følgende to definitioner: 

 1. Voksne, der har en afsluttet 9./10. klasse som højeste uddannelsesniveau, og/eller som er indskrevet på en af følgende eller lignende uddannelsesretninger: AVU, FVU, IGU, OBU samt dele af HF og AMU.
 2. Voksne med fysiske eller psykiske handicap samt øvrige sårbare voksne og voksne med udfordrede basale kompetencer, som følger forskellige former for uddannelsesaktiviteter indenfor både den formelle og uformelle voksenuddannelsessektor.

Voksen_kursistmobilitet

Hvad er mobilitet for kursister?

Mobilitet for kursister i voksenlæringssektoren retter sig mod voksne med lavt uddannelsesniveau (maksimalt 10. klasse), læringsudfordringer, handicap eller andre forhindringer i forhold til at deltage på lige fod med andre. 

Det er muligt at søge tilskud til følgende typer af aktiviteter:

 • 'Group mobility of adult learners' (2-30 dage) (min. 2 kursister pr. gruppe). 
 • 'Individual learning mobility of adult learners' (2-30 dage) 

Læs mere i Erasmus+-programguidens afsnit om 'Mobility for learners and staff in adult education': 

Hvem kan søge?

Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte eller grupper af  kursister på faglige ophold i Europa. Det er imidlertid et krav, at kursisterne falder inden for en af følgende to definitioner: 

 1. Voksne, der har en afsluttet 9./10. klasse som højeste uddannelsesniveau, og/eller som er indskrevet på en af følgende eller lignende uddannelsesretninger: AVU, FVU, IGU, OBU samt dele af HF og AMU.
 2. Voksne med fysiske eller psykiske handicap samt øvrige sårbare voksne og voksne med udfordrede basale kompetencer, som følger forskellige former for uddannelsesaktiviteter indenfor både den formelle og uformelle voksenuddannelsessektor.

Der er (også) to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

 • Som akkrediteret organisation eller mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

 • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at oplyse minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation.  

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til 'mobilitet for kursister' skal bidrage til at styrke den enkelte. Men bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til organisationen.

   Hvorhen?

   De følgende lande er Erasmus+ programlande:

   EU-lande:

   Belgien

   Grækenland

   Luxemburg

   Spanien

   Bulgarien

   Holland

   Malta

    

   Cypern

   Irland

   Polen

   Sverige

   Danmark

   Italien

   Portugal

   Tjekkiet

   Estland

   Kroatien

   Rumænien

   Tyskland

   Finland

   Letland

   Slovakiet

   Ungarn

   Frankrig

   Litauen

   Slovenien

   Østrig

   Programlande uden for EU:

   Nordmakedonien

   Liechtenstein

   Serbien

   Island

   Norge

   Tyrkiet

    

   Hvor længe?

   Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

   Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

   Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

   Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

   Hvor mange penge?

   I 2022 er der i alt cirka 1,3 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Mobilitet for kursister' inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Danmark.

   Inspiration

   På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om voksenlæring i Danmark og Europa. Besøg os her:

     Hvordan ansøger jeg?

     Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

     Information om arrangementer

     Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

     Senest opdateret 29. august 2022