Gå til indhold

Centres of Vocational Excellence

Med et projekt inden for 'Centres of Vocational Excellence' kan erhvervsuddannelsesinstitutioner skabe europæiske netværk, der kan understøtte udviklingen og kvaliteten af erhvervsuddannelserne - både på lokalt, regionalt og internationalt plan.

Hvad er 'Centres of Vocational Excellence (CoVE)'?

CoVE er transnationale netværk og samarbejder mellem udbydere af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, virksomheder, sektororganisationer og organisationer knyttet til det erhvervsrettede uddannelsesområde.

Formålet med denne aktion er således at understøtte etableringen og udviklingen af transnationale netværk inden for den erhvervsrettede sektor. Disse netværk er Centres of Vocational Excellence og arbejder på to niveauer:

  1. På nationalt niveau: Ved at involvere lokale aktører for at skabe 'skills ecosystems' for lokal innovation, regional udvikling og social inklusion. Samtidig arbejdes der med andre CoVEs i andre lande.
  2. På internationalt niveau: Ved at bringe CoVEs sammen, som har fælles udfordringer og/eller fokusområder.

Blandt de træk, der kendetegner CoVEs, er en række af aktiviteter, der er grupperet under tre klynger. Projektet skal indeholde relevante aktiviteter og produkter/resultater, der knytter sig til disse 3 klynger:

  • Undervisning og læring
  • Samarbejde og partnerskab
  • Styring og finansiering

Hvem kan søge?

Udbydere af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, virksomheder, sektororganisationer og organisationer med forbindelse til det erhvervsrettede uddannelsesområde.

Der skal være mindst 8 partnerne fra minimum 4 programlande, herunder fra mindst 2 EU-medlemslande. 

Hvert EU-medlemsland eller partnerland (Island, Liechtenstein, Tyrkiet, Serbien, Norge og Nordmakedonien) skal inkludere:

  • mindst 1 virksomhed, industri eller sektororganisation
  • mindst 1 udbyder af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

Hvor længe?

Projektets varighed er 4 år.

Hvor mange penge?

Et projekt kan maksimalt modtage 4 mio. euro i tilskud. 

Budgettet bygger på en 'lump sum'-finansieringsmodel. Det vil sige, at ansøger skal definere arbejdspakker på detaljeret vis for at kunne demonstrere det beløb, det søges om.

Hvordan ansøger jeg?

Der skal søges centralt hos European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles. Call ID er ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE.

Ansøgningsfrist: 7. maj 2024 kl. 17.00. Der er ingen aktuelle frister.

Du kan læse mere om Centres of Vocational Excellence (CoVE) på EU-kommissionens hjemmeside:

 

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. maj 2024

Afsendere