Gå til indhold

Kapacitetsopbygningsprojekter på erhvervsuddannelsesområdet

I kapacitetsopbygningsprojekter kan private eller offentlige aktører inden for erhvervsuddannelsesområdet fra EU-medlemsstater og udvalgte tredjelande samarbejde om kapacitetsopbygning.

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.Video: Erasmus+ Capacity building in Vocational education and training, Europa-Kommissionen, 2022

Hvad er et kapacitetsopbygningsprojekt?

Et kapacitetsopbygningsprojekt på erhvervsuddannelsesområdet (Capacity Building in the Field of Vocational Education and Training (VET)) er et tværnationalt samarbejde baseret på multilaterale partnerskaber, primært mellem aktører inden for EUD-området i EU-medlemsstater og udvalgte partnerlande i hele verden. Formålet er at støtte modernisering, tilgængelighed og internationalisering af EUD-området. Formålet er desuden at fremme netværksopbygning og opkvalificering af kompetencer. Fokus i projektet er derfor på et eller flere partnerlande.

Hvilke aktiviteter støttes?

For at modtage støtte skal aktiviteterne i projektet omhandle én eller flere af følgende tematikker: 

 • Digitale færdigheder
 • Praktikorienteret læring for alle elever
 • Kvalitetssikringsmekanismer
 • Professionel udvikling og opkvalificering af EUD-undervisere 
 • Entreprenørskab
 • Udvikling af nøglekompetencer

Aktiviteterne i et kapacitetsopbygningsprojekt skal være direkte koblet til en eller flere af ovenstående tematikker. Aktiviteterne skal have et internationalt fokus på opbyggelse og styrkelse af kapacitet hos EUD-aktører i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men omfattet af denne aktion. Aktiviteterne kan inkludere understøttelse af samarbejde, udveksling, kommunikation, netværksskabelse, udviklingen af undervisningsmateriale - og forløb.

Hvem kan søge?

Kapacitetsopbygningsprojekter er tværnationale og involverer mindst én organisation fra to forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, samt to organisationer fra mindst ét tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet (dvs. mindst fire organisationer fra mindst tre lande). 

Antallet af organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, må ikke overstige antallet af organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

De geografiske mål, dvs. tredjelande der ikke er associeret med programmet, for denne aktion er 'Americas and the Caribbean', 'Sub-Sahara Africa' og 'Western Balkans'.

De deltagende partnere kan være erhvervsskoler, øvrige private og offentlige aktører inden for EUD-området samt associerede partnere fra den offentlige eller private sektor. 

  Hvor mange penge?

  Det samlede projekt kan forløbe over 12, 24 eller 36 måneder og involvere aktiviteter af forskellig varighed.

  Budgettet varierer, men ligger mellem minimum 100.000 og maksimum 400.000 EUR. Midlerne bruges til at dække udgifter til løn, rejse, ophold, udstyr og udlicitering. Budgettet er baseret på en lump-sum, dvs. et fast beløb, der skal dække alle aktiviteter i projektet. 

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfrist: 29. februar 2024 kl. 17.00. Der er ingen aktuel frist.

  En organisation ansøger om tilskud på vegne af hele partnerskabet hos the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

  Hvor finder jeg mere information?

  Læs mere om kapacitetsopbygningsprojekter på Europa-Kommissionens hjemmeside.

  Til brug for din ansøgning får du brug for at nærlæse programguiden for Erasmus+, herunder afsnit om 'Kapacitetsopbygning på erhvervsuddannelsesområdet' på side 309-316.

  I programguiden finder du blandt andet vurderingskriterier, budgetregler og landesatser for tilskud og en detaljeret redegørelse for forberedelsen af et kapacitetsopbygningsprojekt.

  Europa-Kommissionen afholdte den 8. december 2021 et webinar om kapacitetsopbygningsprojekter inden for EUD-området. 

  Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.. Kantaktmail: .

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 04. marts 2024

  Afsendere