Gå til indhold

Mobilitet for ungdomsarbejdere

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser

Kompetenceudvikling og organisatorisk udvikling

Organisationer eller uformelle grupper af unge, som arbejder med unge mellem 13 og 30 år, kan søge om tilskud til aktiviteter, som styrker ungdomsarbejderes kompetencer eller understøtter organisatorisk udvikling. Det kan blandt andet være studiebesøg, netværksmøder, workshops eller træningskurser.

Mobilitet_Ungdomsarbejdere 3915.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

I Erasmus+ defineres en ungdomsarbejder som en person, som professionelt eller frivilligt arbejder med unge mellem 13 og 30 år via ikke-formel læring, og som understøtter unges personlige og faglige udvikling.

Mobilitet for ungdomsarbejdere er således projekter med en eller flere aktiviteter, som styrker ungdomsarbejderes kompetencer, herunder studiebesøg, netværksmøder, workshops og træningskurser. Hver aktivitet kan have op til 50 deltagere. Projekterne kan derudover også indeholde aktiviteter, som understøtter organisatorisk udvikling, herunder erfaringsudveksling, udvikling af værktøjer og udbredelse af innovative metoder. Forud for en aktivitet kan der afholdes et forberedende besøg med det formål at planlægge aktiviteten og opbygge et solidt partnerskab.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, implementering og opfølgning. Der opfordres til brug af digitale værktøjer undervejs for at understøtte projektets forskellige faser.

Et projekt af høj kvalitet består bl.a. af aktiv involvering af deltagende organisationer og ungdomsarbejdere, er baseret på ungdomsarbejderes identificerede behov for kompetenceudvikling, og sikrer at ikke-formel og uformel læring anerkendes og bidrager til de deltagende organisationernes udvikling.

Et projekt implementeres af minimum to organisationer fra to forskellige lande. De deltagende organisationer i projektet påtager sig enten opgaven med at sende deltagere eller modtage dem som værtsorganisation, og én af organisationerne er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet.

Erasmus+ Programguiden 2024 indeholder en uddybning af mobilitet for ungdomsarbejdere og hvilke krav, der skal være opfyldt for at søge om tilskud, på side  143-148 og 165-179.

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver deltager udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Der kan søges om tilskud som enten akkrediteret organisation eller til enkeltstående projekter.

 • Enkeltstående projekter giver ansøgende organisationer og uformelle grupper af unge mulighed for at implementere en eller flere aktiviteter over en periode på tre til 24 måneder. For organisationer, som ikke har erfaring med Erasmus+, og for organisationer som alene påtænker at gennemføre et enkelt eller meget få projekter, vil det give mest mening at søge om tilskud til enkeltstående projekter.
 • Akkrediterede organisationer. For at søge om midler via en forsimplet ansøgning som akkrediteret organisation kræver det, at organisationen har en Erasmus-akkreditering.

En deltagende organisation kan være: en almennyttig organisation, en forening, en NGO, en europæisk ungdoms-NGO, en socialøkonomisk virksomhed, eller en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Det kan også være en uformel gruppe af bestående af mindst fire unge mellem 13 og 30 år. Vi anbefaler altid, at uformelle grupper henvender sig til os, før de sender en ansøgning ind, da der er særlige aspekter, de skal forholde sig til (se kontaktinfo til højre). Organisationen, som er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet, skal være baseret i Danmark eller Grønland. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henvises til andre sektorer.

En organisation må højst deltage i 5 ansøgninger om mobilitet for ungdomsarbejdere pr. ansøgningsfrist, uanset om det er som ansøger eller partner.

Hvorhen?

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere kan involvere EU-medlemsstater, eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU.

Følgende lande er medlemsstater i EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Sverige

Cypern

Irland

Polen

Tjekkiet

Danmark

Italien

Portugal

Tyskland

Estland

Kroatien

Rumænien

Ungarn

Finland

Letland

Slovakiet

Østrig

Frankrig

Litauen

Slovenien

 

Følgende lande er tredjelande, der er associeret med programmet:

Nordmakedonien

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Følgende lande er tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU:

 • Lande i det vestlige Balkan (region 1): Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro
 • Lande i Østpartnerskabet (region 2): Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine
 • Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3): Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien
 • Den Russiske Føderation (region 4): Rusland.

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Et projekt kan vare fra tre til 24 måneder. En aktivitet i projektet kan vare fra to til 60 dage (eksklusiv rejsedage). 

Hvor mange penge?

Der kan søges om rejsetilskud, organisatorisk tilskud, støtte til inklusion, tilskud til forberedende besøg, tilskud til aktiviteter som understøtter organisatorisk udvikling, og tilskud til ekstraordinære omkostninger (herunder visaudgifter og høje rejseomkostninger for deltagere, eksempelvis ved valg af en renere transportform med lavere CO2-udledning). Programguiden for Erasmus+ indeholder de specifikke satser.

I 2024 er der i lidt over 3 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til ’Ungdomsudvekslinger’ og 'Mobilitet for ungdomsarbejdere'.

Inspiration til mobilitet for ungdomsarbejdere

 Besøg os på Facebook

   

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

  Information om arrangementer

  Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

   

  Kontakt

  Mai Hostrup Brunse
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 89 01
  Email: mhb@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024

  Afsendere