Gå til indhold

Mobilitet for ungdomsarbejdere

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser

Mobilitet for ungdomsarbejdere

Ungdomsorganisationer og andre aktører på ungdomsområdet kan få tilskud til at sende op til 50 ungdomsarbejdere på uddannelsesophold i et programland eller nabopartnerland. 

 

Netværksaktvitet

Hvad er Mobilitet for ungdomsarbejdere?

Der kan søges om tilskud til at sende op til 50 ungdomsarbejdere afsted på følgende typer af uddannelsesophold i et andet EU-programland eller et nabopartnerland:

 • Deltagelse i kurser, seminarer, kontaktmøder og studiebesøg
 • Forløb med jobshadowing og studiebesøg hos organisationer og andre relevante aktører på ungdomsområdet.

Der kan maksimalt opnås tilskud til ét projekt pr. aktion pr. ansøgningsfrist.

NB: Denne aktivitet kan indgå i en kombineret ansøgning med den anden mobilitetsaktiviteter på ungdomsområdet, nemlig Ungdomsudveksling.

 Læs mere i Erasmus+ programguidens afsnit om "Mobility project for young people and youth workers".

Hvem kan søge?

Ungdomsgrupper, private organisationer, offentlige organisationer og europæiske paraplyorganisationer på ungdomsområdet samt erhvervsvirksomheder med CSR-aktiviteter. Tilskuddet er til gavn for den enkelte medarbejder, men søges af og uddeles til organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. 

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Hvorhen?

Følgende lande er Erasmus+-programlande inden for EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Storbritannien

Cypern

Irland

Polen

Sverige

Danmark

Italien

Portugal

Tjekkiet

Estland

Kroatien

Rumænien

Tyskland

Finland

Letland

Slovakiet

Ungarn

Frankrig

Litauen

Slovenien

Østrig

 

Følgende lande er programlande uden for EU, som I også kan samarbejde med:

FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien)

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Det samlede projekt kan forløbe over en periode fra tre måneder til to år. Den enkelte ungdomsarbejder sendes ud i mindst to dage og højst to måneder (eksklusiv rejsetid) i løbet af projektperioden.

Hvor mange penge?

Det totale beløb til rådighed inden for Erasmus+ Ungdom i Danmark i 2019 er cirka 3 millioner euro. I 2018 har de enkelte tilskudsmodtagere i Danmark modtaget bevillinger mellem 5.000 og 56.000 euro til projekter inden for Mobilitet for ungdomsarbejdere.

Eksempler på Mobilitet for ungdomsarbejdere

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

 Besøg os på Facebook

   

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

   

  Senest opdateret 19. november 2020