Gå til indhold

Youthpass

Et Youthpass er et slags cv for de ikke-formelle kompetencer, unge udvikler ved at deltage i et projekt støttet af Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps.

Unge deltagere i et projekt, som er støttet af Erasmus+ eller Det Europæiske Solidaritetskorps, lærer en masse, som ikke er meritgivende i traditionel forstand. Et Youthpass hjælper den enkelte unge med at blive bevidst om de kompetencer, som hun/han har udviklet i løbet af et projekt, og samtidig får hun/han et kompetencebevis at vise kommende uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Beviset er altså en måde, projektdeltagere får anerkendelse for de personlige og faglige kompetencer, de har udviklet i det projekt, de har deltaget i. Samtidig er selve det at beskrive og kategorisere læringsudbyttet en måde for den unge at reflektere over sit ophold og udbyttet af det.

Det er den organisation/institution, som har ansvaret for Erasmus+ projektet, der skal præsentere den unge for Youthpass’et og hjælpe med at udfylde det.

Et Youthpass bygger på otte nøglekompetencer, som er udviklet af EU-Kommissionen. Den unge kan bruge nøglekompetencerne som et redskab til at beskrive personlig og faglig læring.

Youthpass logo

De otte nøglekompetencer:

Kommunikation på et fremmedsprog

Evnen til at kommunikere og begå sig fagligt og socialt på et fremmedsprog, både mundtligt og skriftligt, på en passende måde i forskellige kontekster. 

Matematiske og naturfaglig viden

Evnen til at udvikle og anvende matematisk tænkning til at løse problemer i hverdagslivet, samt evnen til at anvende allerede kendt viden og metodologi til at identificere uløste spørgsmål og drage evidensbaserede konklusioner.

Digitale kompetencer

Evnen til sikkert og kritisk at anvende nye teknologier til både arbejds-, fritids-, og kommunikationsrelaterede opgaver. 

At lære at lære

Evnen til at være vedholdende i sin egen læring, til at organisere egen læring, herunder effektiv styring af tid og information, både individuelt og i grupper.

Sociale, interkulturelle og samfundsmæssige kompetencer

Involverer både personlige, interpersonelle og interkulturelle kompetencer, der gør individet i stand til at deltage effektivt og konstruktivt i arbejdslivet og det sociale liv.

Initiativ og entreprenørskab

Evnen til at føre idéer ud i livet, som er baseret på kreativitet og innovation, samt en kalkuleret risikovurdering. Dertil involverer det evnen til at planlægge og styre projekter, så man opnår de ønskede mål.

Kulturel bevidsthed og udtryk

Evnen til at kunne udtrykke idéer, oplevelser og følelser igennem forskellige kreative medier, som musik, teater, litteratur og andre visuelle kunstformer.

 

 

 

Eksempel: Fra opgaver til kompetencer

Erik fra Sverige er frivillig i et kulturhus i Danmark igennem Det Europæiske Solidaritetskorps. Han står for centres it-undervisning af ældre. Herudover udvikler han sine egne projekter, og han arrangerer blandt andet en musikfestival for de lokale unge samt starter et svensk sprogkursus i huset. Ligeledes hjælper han til med den daglige drift af husets café.

Erik kan fx skrive disse kompetencer på sit Youthpass:

  • Digitale kompetencer
  • Interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer og samfundskompetencer
  • Kulturel bevidsthed og kulturelt udtryk
  • Kommunikation på modersmål
  • Matematiske kompetencer og basale kompetencer inden for videnskab og teknologi

 

Lav et Youthpass

Organisationen, der har modtaget tilskud til et projekt, skal:

  • introducere og udstede et Youthpass til de unge deltagere
  • hjælpe de unge med at udfylde og formulere deres Youthpass
  • støtte de unge i at reflektere over deres læringsproces hele vejen gennem projektet.

Du finder en trin for trin-vejledning til at lave et Youthpass her:

Kontakt

Christian Boye Rasmussen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 91
Email: chbr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere