Gå til indhold

Erasmus Mundus

Videregående uddannelsesinstitutioner kan gå sammen i et internationalt konsortium med henblik på at udvikle og udbyde fælles kandidatuddannelser med tilskud fra Erasmus+.

Erasmus Mundus_SDU7871.jpg

Hvad er Erasmus Mundus?

Erasmus Mundus dækker over to hovedelementer:

  • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM):
    Et studieprogram på 60, 90 eller 120 ECTS, som udbydes af et internationalt konsortium af videregående uddannelser med ret til at udbyde uddannelse på kandidatniveau. Andre typer af partnerorganisationer kan inddrages i konsortiet, hvis det er relevant i forhold til deres ekspertise.

  • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM):
    Et forberedende projekt, hvor en gruppe af videregående uddannelsesinstitutioner har mulighed for at udvikle innovative og internationale studieprogrammer på kandidatniveau. EMDM skal sikre, at der kan udvikles nye EMJM-masterprogrammer inden for underrepræsenterede regioner og/eller fagområder. 

Hvilke aktiviteter støttes?

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Et EMJM-konsortium kan søge om tilskud til at udbyde et- eller to-årigt EMJM-kandidatprogram på 60, 90 eller 120 ECTS. Der skal indgå gæsteundervisere og -forskere. Hver uddannelse skal indeholde fysisk mobilitet med en varighed af mindst to semestre svarende til 30 ECTS pr. semester. Mobiliteten skal foregå i mindst to lande, som ikke må være de studerendes hjemland. 

Det samlede projekt løber 74 måneder. Konsortiet udbyder mellem fire og seks optagelsesrunder, og den første runde skal senest ligge året efter projektet har fået tilskud. Det vil sige, at konsortiet kan vælge at gå i gang med det samme, eller at bruge det første år på visse forberedende aktiviteter. Det forventes dog, at EMJM-ansøgere har et færdigt og i det væsentligste akkrediteret studieprogram ved ansøgningen.

Bevillingen omfatter tilskud til administration, stipendier og støtte til deltagere med særlige behov. 

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

En videregående uddannelsesinstitution i eller uden for EU kan på vegne af en gruppe videregående uddannelsesinstitutioner søge om tilskud til et kortere forberedende projekt, som kan lede frem til en egentlig EMJM-ansøgning. Det forventes, at projektet udvikler fundamentet for et fælles kandidatprogram, herunder aftalegrundlag og fælles administrative procedurer, studieservice og formidling, samt igangsætter akkrediteringsprocessen. 

Projektets varighed er 15 måneder. Bevillingen er en engangssum.

Hvem kan søge?

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande i eller uden for EU finder sammen i et konsortium, der søger om tilskud til at oprette en fælles kandidatgrad på højeste faglige niveau. Mindst to af de tre partnere udsteder en samlet kandidatgrad til kandidater, som gennemfører en uddannelse under programmet. Andre typer af private eller offentlige partnerinstitutioner kan deltage.

To af de tre videregående uddannelsesinstitutioner skal være fra EU-medlemsstater eller tredjelande associeret med Erasmus og have et gyldigt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Partnere fra tredjelande ikke associeret med programmet skal være anerkendte som videregående uddannelsesinstitutioner af de nationale myndigheder og forpligte sig på ECHE-principperne. Både konsortiepartnere fra EU-medlemsstater, fra tredjelande associerede med programmet og fra tredjelande ikke associeret med programmet kan indsende ansøgningen.

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

En videregående uddannelsesinstitution i eller uden for EU kan på vegne af en gruppe videregående uddannelsesinstitutioner søge om tilskud til et kortere forberedende projekt, som kan lede frem til en egentlig EMJM-ansøgning. Tilskudsmodtagerne bør udbyde uddannelser svarende til niveau 7 i International Standard Classification of Education (ISCED 2011).

Ansøgere fra en EU-medlemsstat eller tredjelande associeret med Erasmus+ skal have et gyldigt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Partnere fra tredjelande ikke associeret med Erasmus+ skal være anerkendte som videregående uddannelsesinstitutioner af de nationale myndigheder og forpligte sig på ECHE-principperne. Både program- og partnerlande kan indsende ansøgningen.

Hvor mange penge?

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Bevillingen omfatter tilskud til administration, stipendier og støtte til deltagere med særlige behov. Beløbet afhænger af projektet, men det maksimale tilskud er 4.968.00 mio. euro.

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

Bevillingen er en engangssum på 60.000 euro.

Hvor finder jeg mere information?

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+ programguiden. 

I november 2023 holdt EACEA (European Education and Culture Executive Agency) informationsmøde om Erasmus Mundus. Mødet kan streames her:

Læs mere om Erasmus Mundus på EACEAs hjemmeside:

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA .

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 15. februar 2024 kl. 17.00. Der er ingen aktuel frist.

Konsortiet ansøger om tilskud til Erasmus Mundus hos EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bruxelles.  

Dansk deltagelse i Erasmus Mundus 

Danske institutioner deltager i en række forskellige Erasmus Mundus Joint Master Degrees. 

Europa Kommissionen har en liste over samtlige godkendte Erasmus Mundus Joint Masters Degrees. Listen kan sorteres på bl.a. land og fagområder.

Inspiration til Erasmus Mundus

Kontakt

Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk
Jonas Bæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 44
Email: jona@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2024

Afsendere