Erasmus Charter for videregående uddannelse

Videregående uddannelsesinstitutioner skal have et godkendt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for at kunne få tilskud til Erasmus+ mobilitetsprojekter.
Kontakt
Sanne Karlskov
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 07
Email: sak@ufm.dk

Et Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) er en forudsætning for, at et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution kan søge om tilskud til Erasmus+ mobilitetsprojekter.

Hvert år opslår EU-kommissionen et call, som viser, hvilke krav en institution skal opfylde for at operere under charteret.

Deadline for ansøgning om ECHE er 29. marts 2019 kl. 12.00 (CET)

Når en institution er godkendt under charteret, gælder det for hele Erasmus+ programperioden frem til 31. december 2020.

Du kan finde mere information om og vejledning på:

Her finder du:

  • Information om call
  • Information om ansøgningsprocessen
  • Online ansøgningsskema
  • Vejledninger 

Analysen Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 kaster lys over det europæiske uddannelsessamarbejde i Norden.

Senest opdateret 07. november 2019