Erasmus Charter for videregående uddannelse

Videregående uddannelsesinstitutioner skal have et godkendt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) for at kunne få tilskud til Erasmus+-mobilitetsprojekter.

Et Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) er en forudsætning for, at en videregående uddannelsesinstitution kan søge om tilskud til Erasmus+-mobilitetsprojekter.

Hvert år opslår Europa-kommissionen et call, som viser, hvilke krav en institution skal opfylde for at operere under charteret.

Deadline for ansøgning i 2020 er 26. maj kl. 17.00.

Når en institution er godkendt under charteret, gælder det for hele den kommende programperiode frem til 31. december 2027.

Du kan finde mere information om og vejledning på:

Her finder du:

  • Information om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
  • Henvisning til call/opslag
  • Vejledninger 

Analysen Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 kaster lys over det europæiske uddannelsessamarbejde i Norden.

 

Selvevalueringsskema

Selvevalueringsskemaet hjælper dig med at finde ud af, hvor godt din institution implementerer principperne i ECHE, og hvilke områder der kan styrkes. Skemaet genererer skræddersyede rapporter med en visuel oversigt over din institutions ydeevne plus specifikke forslag til, hvordan du yderligere kan forbedre implementeringen af ​​ECHE.

Brug linket nedenfor for at starte selvevalueringsprocessen.

Senest opdateret 17. marts 2020