Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Mobilitet for studerende og ansatte KA131: International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik

KA131: International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder.
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk
Rune Wulff Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: rwc@ufm.dk

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131)

Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan søge om tilskud til at sende studerende, medarbejdere, ph.d.-studerende eller nyuddannede på ophold i og uden for Europa. Det kan være studie- og praktikophold for de studerende eller undervisningsophold og efteruddannelse for medarbejdere. 

Mobilitet i programlande

Hvad er International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131)?

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131) giver studerende, medarbejdere, ph.d.-studerende og nyuddannede på danske videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at studere, få erhvervserfaring, undervise eller videreuddanne sig i og uden for Europa, dvs. i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (herefter samlet kaldet programlande) og tredjelande, der ikke er associeret med programmet (herefter kaldet partnerlande).

Tidligere blev KA131 betegnet som 'mobilitet i programlande'.

For studerende er Erasmus+ en chance for at udvikle nye færdigheder, få international erfaring og øge beskæftigelsesegnetheden (employability). For medarbejdere og ansatte er det en chance for at få nye ideer, bygge faglige netværk og styrke faglig praksis.

Der er mulighed for KA131-tilskud til fire former for mobilitet:

1. Studieophold:
Studerende kan komme på ophold på en videregående uddannelsesinstitution i og uden for Europa. Den modtagende institution skal også have underskrevet et Erasmus Charter, og der skal være bilateral aftale mellem de to institutioner om udveksling af studerende.

Det internationale mobilitetsbudget i KA131, der giver mulighed for udgående mobilitet uden for Europa, er begrænset til 20% af det seneste tildelte projekttilskud.

2. Praktikophold:
Studerende kan komme i praktik ved videregående uddannelsesinstitutioner og en række andre organisationstyper i eller uden for Europa. Definitionen af organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se ”Eligible participating organisations”).

Nyuddannede kan komme i praktik som ”recent graduate”. ”Recent graduates”  udvælges i løbet af det sidste studieår, og praktikken skal færdiggøres inden for et år efter den afsluttende eksamen.

3. Undervisningsophold:
Undervisere kan komme på undervisningsophold ved en videregående uddannelsesinstitution i eller uden for Europa. Modtagerinstitutionen skal have et Erasmus Charter, og der skal være bilateral aftale mellem de to institutioner om udveksling af undervisere.

4. Efteruddannelsesophold:
Undervisere og andre ansatte kan komme på efteruddannelse på videregående uddannelsesinstitutioner og en række andre organisationstyper i eller uden for Europa. Listen over organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se afsnittet ”Specific Eligibility Criteria for Staff Mobility”). Tilskud til efteruddannelsesophold kan ikke bruges på konferencer.

5. Mulighed for at indgå aftaler om virtuel mobilitet:
Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pga. manglende lovhjemmel i Danmark.

De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

Læs mere om virtuel udveksling på s. 46-47 i Erasmus+ Programme Guide 2022:

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere. International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik er rettet mod studerende og ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education.

Et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan også blive certificeret til at søge tilskuddet.

Læs mere om Erasmus Charter for Higher Education og Erasmus+ Konsortier:

Hvorhen?

 Følgende lande er EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (programlande)

Belgien Grækenland Luxemburg Spanien
Bulgarien Holland Malta Cypern
Irland Polen Sverige Danmark
Italien Portugal Tjekkiet Estland
Kroatien Rumænien Tyskland Finland
Letland Slovakiet Ungarn Frankrig
Litauen Slovenien Østrig Nordmakedonien
Liechtenstein Serbien Island Norge
Tyrkiet

Komplet liste over partnerlande, og med hvem der kan samarbejdes med i forbindelse med international mobilitet, kan findes her:

Studerende, ph.d.-studerende og nyuddannede kan sendes på studie- eller praktikophold af 2-12 måneders varighed. Medarbejdere og ansatte kan sendes ud som gæstelærere eller på efteruddannelse i mindst 2 dage (ekskl. rejsetid) og højst 2 måneder.

Det samlede danske budget til KA131 i 2022 er ca. 16 mio. euro.

Bevillingen til den enkelte institution er sammensat af tilskud til

  • At bidrage til deltagernes opholdsudgifter og rejseudgifter
  • Institutionens arbejde med at koordinere, organisere og implementere aktiviteterne
  • At fremme at flere deltagere med særlige behov kan inkluderes.

I Erasmus+ Programguiden findes al information om satser (s. 62-70).

Du kan finde konkrete satser her:

Eksempler på mobilitet for institutioner i programlande

Her finder du projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 02. maj 2022