Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Mobilitet for studerende og ansatte KA131: International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik

KA131: International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder.
Kontakt
Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk
Rune Wulff Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 68
Email: rwc@ufm.dk

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131)

Videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education, kan søge om tilskud til at sende studerende, medarbejdere, ph.d.-studerende eller nyuddannede på ophold i og uden for Europa. Det kan være studie- og praktikophold for de studerende eller undervisningsophold og efteruddannelse for medarbejdere. 

Mobilitet i programlande

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik (KA131) giver studerende, medarbejdere, ph.d.-studerende og nyuddannede på danske videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at studere, få erhvervserfaring, undervise eller videreuddanne sig i og uden for Europa, dvs. i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (herefter samlet kaldet programlande) og tredjelande, der ikke er associeret med programmet (herefter kaldet partnerlande).

Tidligere blev KA131 betegnet som 'mobilitet i programlande'.

For studerende er Erasmus+ en chance for at udvikle nye færdigheder, få international erfaring og øge beskæftigelsesegnetheden (employability). For medarbejdere og ansatte er det en chance for at få nye ideer, bygge faglige netværk og styrke faglig praksis.

Der er mulighed for KA131-tilskud til forskellige former for mobilitet:

1. Studieophold:
Studerende kan komme på ophold på en videregående uddannelsesinstitution i og uden for Europa. Den modtagende institution skal også have underskrevet et Erasmus Charter, og der skal være bilateral aftale mellem de to institutioner om udveksling af studerende.

Det internationale mobilitetsbudget i KA131, der giver mulighed for udgående mobilitet uden for Europa, er begrænset til 20% af det seneste tildelte projekttilskud.

2. Praktikophold:
Studerende kan komme i praktik ved videregående uddannelsesinstitutioner og en række andre organisationstyper i eller uden for Europa. Definitionen af organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se ”Eligible participating organisations”).

Nyuddannede kan komme i praktik som ”recent graduate”. ”Recent graduates”  udvælges i løbet af det sidste studieår, og praktikken skal færdiggøres inden for et år efter den afsluttende eksamen.

3. Undervisningsophold:
Undervisere kan komme på undervisningsophold ved en videregående uddannelsesinstitution i eller uden for Europa. Modtagerinstitutionen skal have et Erasmus Charter, og der skal være bilateral aftale mellem de to institutioner om udveksling af undervisere.

4. Efteruddannelsesophold:
Undervisere og andre ansatte kan komme på efteruddannelse på videregående uddannelsesinstitutioner og en række andre organisationstyper i eller uden for Europa. Listen over organisationstyper findes i programguiden for Erasmus+ (se afsnittet ”Specific Eligibility Criteria for Staff Mobility”). Tilskud til efteruddannelsesophold kan ikke bruges på konferencer.

5. Mulighed for at indgå aftaler om virtuel mobilitet:
Virtuel mobilitet er en del af det nye Erasmus+-program, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt for videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet at indgå aftaler om virtuel mobilitet pg.a. manglende lovhjemmel i Danmark.

De videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet kan på grund af et andet lovgrundlag derimod godt indgå aftaler om virtuel mobilitet (dvs. Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium).

Mulighed for tilskud til øget inklusion i Erasmus+

I indeværende programperiode for Erasmus+ (2021-2027) er øget inklusion og mangfoldighed en klar målsætning. Programmet skal være mere tilgængeligt for såvel nye ansøgerorganisationer som for personer med færre muligheder for deltagelse. Målet er at skabe ligeværdige muligheder for deltagelse i programmet for alle, der ønsker at deltage, uanset hvilke barrierer man måtte stå over for.

Hvilke typer af tilskud uddeles?

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (studerende eller medarbejder) modtage et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Til medarbejdere, der tager på ophold i udlandet, findes der også et tilskud til dækning af rejse og ophold.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support) for deltagere med særlige udfordringer. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Det andet tilskud er et fast tilskud til institutionen på 100 euro pr. deltager, der modtager ovenstående tilskud.

Udover inklusionstilskud er det muligt at søge om tilskud til deltagere med færre muligheder (fewer opportunities top up), der tilhører nogle særlige nationalt udvalgte grupper.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner søger om tilskud på vegne af et antal studerende og/eller medarbejdere. International udgående mobilitet støttet af EU's fonde for intern politik er rettet mod studerende og ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner, der har et Erasmus Charter for Higher Education.

Et nationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og andre organisationer kan også blive certificeret til at søge tilskuddet.

Læs mere om Erasmus Charter for Higher Education og Erasmus+ Konsortier:

Hvorhen?

 Følgende lande er EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet (programlande)

Belgien Grækenland Luxemburg Spanien
Bulgarien Holland Malta Cypern
Irland Polen Sverige Danmark
Italien Portugal Tjekkiet Estland
Kroatien Rumænien Tyskland Finland
Letland Slovakiet Ungarn Frankrig
Litauen Slovenien Østrig Nordmakedonien
Liechtenstein Serbien Island Norge
Tyrkiet

Komplet liste over partnerlande, og med hvem der kan samarbejdes med i forbindelse med international mobilitet, kan findes her:

Studerende, ph.d.-studerende og nyuddannede kan sendes på studie- eller praktikophold af 2-12 måneders varighed. Medarbejdere og ansatte kan sendes ud som gæstelærere eller på efteruddannelse i mindst 2 dage (ekskl. rejsetid) og højst 2 måneder.

Det samlede danske budget til KA131 i 2022 var ca. 16 mio. euro.

Bevillingen til den enkelte institution er sammensat af tilskud til

 • At bidrage til deltagernes opholdsudgifter og rejseudgifter
 • Institutionens arbejde med at koordinere, organisere og implementere aktiviteterne
 • At fremme at flere deltagere med særlige behov kan inkluderes.

I Erasmus+ Programguiden 2023 findes al information om satser (s. 69-77).

Du kan finde konkrete satser her:

Eksempler på international udgående mobilitet

Hør om CBS’ brug af et pointsystem, der er med til at udbrede adgangen til udveksling. Ved at engagere sig i frivillige tiltag på studiet kan studerende optjene point, der kan bruges til at komme i betragtning til udvekslingspladserne. Idéen er, at man ikke kun skeler til den studerendes karakterer og gennemsnit, men at point optjent gennem engagement også spiller ind. Herved får flere studerende mulighed for at komme i betragtning til udveksling via Erasmus+.


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Du kan finde yderligere inspiration, projekteksempler, informationsmateriale og andre nyttige links her:

   

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

  Information om arrangementer

  Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

  Senest opdateret 18. januar 2023