Fulbright Denmark

Den dansk-amerikanske Fulbright Denmark tilbyder hvert år legater og vejledning til danske og amerikanske studerende og forskere for at skabe gensidig kulturel forståelse gennem akademiske udvekslinger på højt niveau.
Kontakt
Anette Birna Muus Day
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: AMU@ufm.dk

 Ny FB logo

Fulbright Denmark tilbyder hvert år et antal legater til danske og amerikanske studerende på kandidatniveau samt til undervisere og forskere, der vil på uddannelses- eller forskningsophold i USA eller i Danmark.

I Danmark tilbyder Fulbright Denmark desuden vejledning vedrørende universitetsuddannelse i USA og Danmark samt uddeler ca. 35-45 legater om året til danskere og amerikanere på kandidat- og ph.d. niveau samt til forskere og undervisere.

Læs mere om Fulbright Denmark, legater, vejledning og Fulbrights bestyrelse:

Om Fulbright

Fulbright Programmet eksisterer over hele verden og regnes som et af USA’s mest prestigefyldte akademiske programmer.

Den bi-nationale Fulbright Denmark styres af en selvstændig bestyrelse bestående af fire danskere og fire amerikanere. Arbejdet støttes af årlige bevillinger fra både det danske og amerikanske statsbudget. I Danmark hører det daglige arbejde i Fulbright Denmark under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde.

Den dansk-amerikanske Fulbright Denmark er grundlagt i 1951 som en regeringsaftale mellem den danske og den amerikanske stat. Aftalen er baseret på den amerikanske Senator J. William Fulbrights ide om at forhindre en ny krig efter 2. Verdenskrig ved at skabe gensidig kulturel forståelse gennem akademiske udvekslinger på højt niveau ved hjælp af blandt andet legater.

Senest opdateret 13. juni 2019