Gå til indhold

Nordplus Voksen

Nordplus Voksen er Nordisk Ministerråds program for nordisk-baltisk samarbejde inden for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse samt folkeoplysning. Der er ca. 8 millioner kroner til rådighed hvert år.

Nordplus Voksen har som formål at styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen af voksnes uformelle og ikke-formelle læring, støtte voksenuddannelsen i at imødekomme det moderne medborgerskabs udfordringer og at styrke samspillet mellem voksenuddannelse og arbejdsliv. Nordplus Voksen støtter udveksling, netværksetablering og projektsamarbejde mellem de nordiske og baltiske lande.

Nordplus Voksen kan søges af alle typer institutioner og organisationer, som arbejder med læring for voksne, og skal være et samarbejde mellem minimum to lande (mobilitetsprojekter) og tre lande (netværk og projekter). 

Aktiviteterne under Nordplus Voksen kan inddeles i fire kategorier:

For ansøgningsvejledning, liste over samarbejdspartnere, liste over projekter, eller oprettelse af online ansøgning se: 

Næste ansøgningsrunde til alle aktiviteter i Nordplus Voksen er 1. februar 2024. 

Afsendere

Senest opdateret 17. maj 2023