Gå til indhold

Fokus på klima i landbrugsuddannelsen

Et udvekslingsprojekt skal lære landbrugselever om bæredygtighed i deres fremtidige erhverv. Og det må gerne udfordre dem.

Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg har i mere end 100 år uddannet unge til en fremtid i et  stærkt traditionsrigt landbrugsfag, hvis aftryk på klimaet i stigende grad er blevet problematiseret i de senere år. Det afspejler sig i skolens undervisning, der inddrager FN’s verdensmål, som skal udvikle verden i en mere bæredygtig retning blandt andet ved at sikre en mere ansvarlig fødevareproduktion.

”Når fremtidens landmand skal ud at arbejde, så bliver bæredygtigheden et omdrejningspunkt i mange beslutninger. Både for at få et godt udbytte, men også fordi det har samfundets fokus, og at det bliver derudfra reglerne for landbrug sættes,” siger skolens pædagogiske leder, Kristine Merethe Lund.

Hun har derfor sammen med skolens internationale koordinator, Susanne Joel, fået ideen til Erasmus+-projektet ’On the Trail of a Sustainable Community in Food Production’, hvor  Asmildkloster Landbrugsskole sammen med partnere fra Italien, Slovenien og Spanien vil udvikle landbrugsuddannelsen, så den får stærkere fokus på undervisning i miljømæssig og bæredygtig udvikling og tænkning.

Landbrugselever i udvekslingsprojektFoto: Asmildkloster Landbrugsskole

Oplever forskellene

”Bæredygtighed kan anskues på forskellige måder. Det kan både være i et socialt, et økonomisk og et miljømæssigt perspektiv, og vi har valgt at se på emner som affald, biodiversitet, lokale fødevarer og vand. Der er naturligvis mange forskelle på, hvordan man håndterer udfordringerne i de enkelte lande, og eleverne finder ud af, at selvom Europa er et lille område, så er der også mange forskelle mellem landene. Og det er en god og sund oplevelse for dem,” siger Kristine Merethe Lund.  

Eleverne har fået en forståelse for, hvad klimazonerne og landenes geologiske betingelser og økonomiske ressourcer betyder for fødevareproduktionen, og hvordan man kan opretholde et rent vandmiljø i forbindelse med denne. På biodiversitets- og affaldsområdet har der været fokus på landenes forskellige restriktioner og miljølovgivning, og endelig har eleverne arbejdet med det økonomisk og socialt bæredygtige i lokalt producerede fødevarer og fået en forståelse af, hvordan det hænger sammen med lokalsamfundets sammenhængskraft.

Klima i landbrugsuddannelsenFoto: Asmildkloster Landbrugsskole

Overskrider egne grænser

”Når vores elever kommer lige fra folkeskolen, kan de godt have en konservativ forestilling om de her ting, men vi vil gerne forstyrre vores elever lidt i deres tankegang og verdensbillede og give dem forskellige perspektiver på spørgsmål om bæredygtighed. Det er jo på flere måder en rejse for dem, og her er det så fint at bruge Erasmus+-mobiliteter, for der kan forstyrrelsen blive noget kraftigere og ændre et helt verdensbillede i hovedet,” siger Kristine Merethe Lund.

De elever, der har deltaget i mobiliteterne, har som en del af projektet, beskrevet deres rejser til partnerlandene, og når man læser beskrivelserne er det tydeligt, at alle ikke er lige rejsevante, og  at selve rejsen ofte gør lige så stort indtryk som de faglige input. 

”Når vi rekrutterer elever til vores rejser, spørger vi selvfølgelig dem, der har lyst og interesse, men vi kan også finde på at spørge dem, der måske ikke har været ude at rejse så meget. For når de kommer med på de her rejser, så ser de nogle andre kulturer, der er med til at ændre deres opfattelse af, hvordan verden også kan se ud. Og det, synes vi, er rigtig vigtigt i en uddannelse,” siger Kristine Merethe Lund.  

”På samme måde kan eleverne være meget nervøse for at blive indkvarteret i udenlandske familier – ’hvem er de?’, ’kan vi forstå hinanden?’, ’hvad, hvis jeg gør noget forkert?’. Det kan være temmelig grænseoverskridende for dem, men når vi rejser hjem, så føler de unge mennesker altid, at de er vokset ti cm ved at have prøvet det, og de har fundet ud af, at der er venlige og rare mennesker alle steder. Det er en meget vigtig erfaring, de gør sig,” siger hun.

Fra projekt til projekt

Men ikke bare eleverne vokser af at deltage i et europæisk projekt. Også de medfølgende lærere lader sig inspirere og får nye perspektiver ind i undervisningen og dens fokus på bæredygtighed, og det giver arbejdsglæde, mener Kristine Merethe Lund, og det internationale er kommet for at blive på Asmildkloster Landbrugsskole:

”Projekter som disse leder jo næsten altid videre til det næste, når man har fået gode samarbejdspartnere ude i Europa, og vi har et jævnt flow af projekter med andre europæiske lande. Vi er en lille organisation, og vi ville naturligvis ikke kunne gøre det uden Erasmus+-programmet og de platforme, som det tilbyder. Vi har valgt at have en international koordinator på skolen, der har kontakten til vores udenlandske partnere, når der skal laves ansøgninger, og som har professionalismen og det store overblik. Derfor har vi kunnet implementere udenlandske projekter i vores dagligdag, og der er slet ikke tvivl om, at vi også i fremtiden skal deltage i Erasmus+-projekter, for det giver så meget tilbage til skolen og vores elever,” siger Kristine Merethe Lund. 

Om projektet

On the Trail of a Sustainable Community in Food Production’ har fokus på forskellige aspekter af  bæredygtig fødevareproduktion og dens konsekvenser i forhold til affald, vand og biodiversitet. Projektet har modtaget 199.766 euro i tilskud fra Erasmus+. Projektet startede i august 2018 og forventes afsluttet i starten af 2021.

 


Artiklen er tidligere bragt i publikationen ’Erasmus+ 2021-2027 – Inspiration til internationalt Uddannelsessamarbejde.

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. april 2021

Afsendere