Gå til indhold

Erhvervsakademi SydVest kender de vigtige ingredienser til et godt internationalt samarbejdsprojekt

En stor portion vilje, gode samarbejdspartnere og opbakning fra ledelsen. Det er en del af opskriften på et vellykket internationalt samarbejdsprojekt i Erasmus+ ifølge Erhvervsakademi SydVest.

”Vi er lidt som en humlebi, der kan flyve – det burde måske ikke være muligt, men det er det”.

Sådan beskriver Flemming Østergaard, der er chef for Viden og Erhverv på Erhvervsakademi SydVest (EASV) , hvordan uddannelsesinstitutionen havnede som projektkoordinator for det internationale samarbejdsprojekt WISE Offshore.

Projektet er for nyligt afsluttet, og medarbejderne ved EASV har derfor gjort sig mange nye erfaringer. For det er noget andet at være koordinator for et internationalt samarbejdsprojekt i Erasmus+ end at deltage som partner.

EASV internationalt samarbejdsprojekt med Virtual Reality.png
Det internationale samarbejdsprojekt i Erasmus+, WISE Offshore, handler blandt andet om mulighederne for anvendelse af Virtual Reality i undervisning


Tilbageløb til institutionen

EASV er et af de erhvervsakademier, der har taget teten som projektkoordinator for et internationalt samarbejdsprojekt i Erasmus+. Hos uddannelsesinstitutionen i Esbjerg er det gået op i en højere enhed med motiverede medarbejdere, opbakning fra ledelsen og ikke mindst en gevinst for de studerende på institutionen.

"Andre erhvervsakademier står måske med overvejelser omkring, om de har ressourcerne til at være med i et Erasmus+-projekt. Hvis man gør det ”for systemets skyld”, så kan man lige så godt glemme det. Det kræver ildsjæle og opbakning fra ledelsen. Heldigvis kunne ledelsen godt gennemskue projektets tilbageløb til institutionen i forhold til den viden vi får og styrkelse af internationalt netværk", forklarer Flemming.

Pirjo bakker op og uddyber, at EASV hele tiden har fokuseret på, at de kun involverer sig i projekter, der skal bidrage til EASVs kerneydelse, som når alt kommer til alt er videregående uddannelse.

Prøv Erasmus+ af som partner først

Tidligere erfaringer fra Erasmus+-projekter og samarbejdsprojekter i andre sammenhænge gjorde medarbejderne på EASV overbeviste om, at der var brug for projektet WISE Offshore.

"Med et tidligere Interreg-projekt havde vi fået sat nogle ting i søen, der ikke bare skulle dø ud. En MBA-uddannelse i vind ville vi gerne være med til at udvikle og gøre mere digital", fortæller Flemming.

De tidligere erfaringer fra samarbejder igennem Erasmus+ kom institutionen, og ikke mindst de involverede medarbejdere, til gode.

"Jeg havde fået en forsmag på, hvad det kræver at være med som partner. Så kunne jeg kun gisne om, hvad der forventes som lead-partner", fortæller Pirjo Brændeholm, der er projekt- og kvalitetskoordinator på EASV.

Gode råd til andre, der er interesserede i internationale samarbejdsprojekter i Erasmus+


Erhvervsakademi Sydvest har både erfaringer som partner og projektkoordinator. De har et par gode råd til andre uddannelsesinstitutioner, der er interesserede i internationale samarbejdsprojekter i Erasmus+

  • Det giver værdifuld erfaring at starte ud med at deltage som partner i et projekt
  • Erfaring med og viden om at drive projekter er afgørende
  • Deltagelsen skal udspringe af "vil" og ikke "kan". Der skal være en vilje til projektet
  • Man skal ikke hoppe med på et hvilket som helst projekt
  • Opbakning fra ledelsen er vigtigt, og at ledelsen kan se gevinsten ved at medarbejderne bruger ressourcer på projektet


Nøje udvalgte samarbejdspartnere

Det har givet projektet både en god start og et godt forløb, at EASV kendte samarbejdspartnerne. Tidligere projekter afslørede nemlig, hvem EASV med fordel kunne spille sammen med i fremtidige projekter. Der blev både sorteret nogle partnere fra, og der kom en helt ny partner ind i forbindelse med WISE Offshore-projektet.

Pirjo fremhæver, at det er vigtigt at indgå i samarbejdsprojekter med partnere, der er lige så engagerede som en selv. Selve indholdet i projektet er naturligvis vigtigt – men samarbejdet omkring det er altafgørende for at nå i mål.

"Ret simpelt sagt, så hænger tingene sammen. Et godt samarbejde giver et godt output", konkluderer Pirjo.

Internationale problemer kalder på internationale løsninger

De ansatte ved EASV er ikke i tvivl om, hvorfor det er en god idé at kaste sig ud i at skrive en Erasmus+-ansøgning.

"Nogle problemstillinger er bare internationale. Det er de samme udfordringer, vi står med, og så giver det jo god mening at finde løsningerne på tværs af landegrænser", forklarer Else Lauridsen, der er digital udviklingskonsulent på EASV.

Selvom det giver mening, så er det er ikke uden besvær, når man kaster sig ud i internationalt farvand med et samarbejdsprojekt.

"Det giver meget at involvere sig internationalt, men det kræver også noget. Vi er jo alle forskellige, så vi arbejder forskelligt, har forskellige kulturer, forskellige roller og forskellige hierarkier", uddyber Flemming.

I et Erasmus+-projekt er samarbejdspartnerne nødt til at finde ud af at få det bedste frem i hinanden. Det tvinger alle til at lære at arbejde sammen trods forskellighederne.

Den globale tilgang kan være svær at fastholde, hvis man ikke rækker udenfor Esbjergs grænser. Heldigvis åbner det internationale samarbejde for nye muligheder. Og det er ikke kun EASV som institution, der har fået noget ud af projektet.

"Det er meget inspirerende at arbejde internationalt. Projektet gav anledning til at nørde ned i en niche, og jeg har udviklet mig meget fagligt", fremhæver Else, der særligt blev klogere på Virtual Reality.

WISE Offshore-projektet

  • Navnet er en forkortelse for: Workable, Innovative, Sustainable Education for the Offshore wind industry
  • Erhvervsakademi SydVest (EASV) er projektkoordinator
  • Partnere i projektet: Bremerhaven University of Applied Sciences (Tyskland), DOB Academy (Holland) og Energy Cluster Denmark
  • Formålet med projektet er at skabe en ny version af den eksisterende MBA-uddannelse i offshore vindenergi. Herunder at udvikle nye uddannelsesmoduler og en strategi for 'blended learning'.
  • Projektet undersøger blandt andet, hvordan Virtual Reality (VR) kan bidrage til erhvervslivet og undervisning


Projektet lever videre

Selvom de involverede medarbejdere fra EASV er glade for og stolte af projektet, så har det ikke kørt lige ud af landevejen fra start til slut. Det er man nødt til at være indstillet på, når man engagerer sig i et Erasmus+-projekt.

Dels er processen fra ansøgning og til den afsluttende rapport lang og ikke altid lige brugervenlig. Og dels trækker projektet på administrative kompetencer og overblik, som er nødvendigt, når man er projektkoordinator.

Corona, som sparkede benene væk under næsten alt internationalt samarbejde, ramte også EASV.

"Corona gav nogle store udfordringer det første år af projektets levetid. Vi fik ikke den opstart, som vi havde håbet på eller forestillet os", siger Flemming.

Trods bump på vejen, og en verdensomspændende pandemi, så er projektet afsluttet – men samarbejdet og idéen som det hele udsprang af er langt fra lagt på hylden.

"Det fysiske output (udviklingen af MBA-uddannelse red.) slutter jo ikke, fordi projektet nu er afsluttet. Det hele er jo først lige begyndt! Nu skal det forhåbentligt ud i virkeligheden, hvor det skal fungere og leve videre", afrunder Flemming.

Internationale samarbejdsprojekter i Erasmus+

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. august 2023