Gå til indhold

Uddannelse og efteruddannelse er højt prioriteret på den europæiske dagsorden

I 2023 er udvikling af færdigheder og livslang læring et så centralt emne i EU, at året er udnævnt til at være ’Det europæiske år for færdigheder’. Det skal bidrage til at fjerne kløften mellem uddannelse og de færdigheder, der er brug for til at sikre et mere konkurrencedygtigt Europa.

European Year of Skills

”At investere i uddannelse og efteruddannelse er ikke bare den rigtige ting at gøre – det er den kloge ting at gøre”, lød det fra Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, da hun skød det europæiske år for færdigheder i gang. Ifølge Kommissionen oplever 77% af virksomhederne i EU vanskeligheder med at finde kvalificerede arbejdstagere.

Når Europa-Kommissionen sætter fokus på at styrke færdighederne, er det blandt andet for at hjælpe både offentlige og private arbejdspladser med at finde kvalificeret arbejdskraft gennem opkvalificering og udvikling af nye færdigheder.

Året for færdigheder handler også om at styrke de digitale færdigheder, da det estimeres, at hver tredje arbejdstager i EU ikke har de relevante digitale færdigheder. Herudover er der også fokus på, at der skal være arbejdskraft, som har kompetencerne til at sikre den grønne omstilling.

Fire overordnede målsætninger

Det europæiske år for færdigheder, der vil vare indtil maj 2024, har grundlæggende fire hovedmål:

  • Fremme investeringer i uddannelse og opkvalificering.
  • Sikre at færdigheder er relevante for arbejdsmarkedets behov
  • Matche folks ønsker og færdigheder med arbejdsmarkedets muligheder
  • Tiltrække personer med de rette færdigheder fra lande uden for EU

For at indfri målene vil Europa-Kommissionen sætte fokus på både nye og eksisterende  EU-initiativer. Du kan læse mere om ambitionerne og målsætninger i det europæiske år for færdigheder 2023 på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Du kan finde aktiviteter i dansk sammenhæng, der løbende annonceres i tilknytning til det europæiske år for færdigheder, via et oversigtskort på siden her:

Banner med European Year of Skills

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. august 2023