Gå til indhold

Erasmus+: Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Europa-Kommissionen indkalder ansøgninger til projekter, som fremmer samarbejde og udveksling på ungdomsområdet mellem EU-programlande og partnerlande fra forskellige regioner i verden. Ansøgningsfristen er den 5. februar 2020.

Formål

Kapacitetsopbygningsprojekter er tværnationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive på ungdomsområdet i program- og partnerlande. De kan også omfatte organisationer inden for uddannelse og andre samfundsøkonomiske sektorer. Formålet er at:

 • fremme samarbejde og udvekslinger på ungdomsområdet mellem programlande og partnerlande fra forskellige regioner verden over
 • forbedre kvaliteten og anerkendelsen af ungdomsarbejde, ikkeformel læring og frivilligt arbejde i partnerlandene og øge deres synergieffekter og komplementaritet med formelleuddannelsessystemer, arbejdsmarkedet og samfundet
 • fremme udvikling, afprøvning og iværksættelse af ordninger og programmer for ikke ikkeformel læringsmobilitet på regionalt niveau (dvs. i og på tværs af verdens regioner)
 • fremme tværnational ikkeformel læringsmobilitet mellem program- og partnerlande, navnlig målrettet mod unge med begrænsede muligheder, med henblik på at forbedre deltagernes kompetenceniveau og fremme deres aktive deltagelse i samfundet.

Eksempler på aktiviteter

 • aktiviteter, der fremmer politisk dialog, samarbejde, netværkssamarbejde og udveksling af praksis på ungdomsområdet, f.eks. konferencer, workshops og møder
 • store ungdomsarrangementer
 • oplysningskampagner
 • udvikling af oplysnings-, kommunikations- og medieværktøjer
 • udvikling af metoder, værktøjer og materialer inden for ungdomsarbejde samt læseplaner, læringsmoduler og dokumentationsredskaber inden for ungdomsarbejde, f.eks. Youthpass
 • oprettelse af nye former for udbydelse af ungdomsarbejde, læring og støtte, navnlig gennem åbne og fleksible læringsmaterialer, virtuelt samarbejde og åbne uddannelsesressourcer.

Opslaget er annonceret på EACEA's hjemmeside, og man kan læse mere om kapacitetsopbygningsprojekter i Erasmus+ Programguiden 2020 på side 181-195 (dansk version) eller side 175-190 (engelsk version).

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen er den 5. februar 2020 kl. 17.00 dansk tid.

  Ansøgning

  Tilskud til kapacitetsopbygning skal søges hos Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 09. november 2020

  Afsendere