Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Centres of Vocational Excellence

Europa-kommissionen indkalder Erasmus+ ansøgninger til Centres of Vocational Excellence (CoVE) 2020 mellem udbydere af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og netværk af lokale og regionale partnere.

Formål

Det overordnede formål med Europa-Kommissionens indkaldelse af ansøgninger under Erasmus+ er at opfordre til partnerskaber, der fremmer nationale og tværnationale netværk og partnerskaber mellem udbydere af erhvervsuddannelser med det formål at skabe samarbejde på nationalt og europæisk plan.

Projekterne skal forbedre erhvervsuddannelsernes kvalitet, øge gennemslagskraft og relevans for elever og arbejdsgivere og opbygge et grænseoverskridende samarbejde om de erhvervsrettede uddannelsers sammenhængskraft og kvalitet. 

Hovedformålet med CoVE er at understøtte etablering og udviklingen af tværnationale samarbejdsplatforme for CoVE med henblik på at forbinde centre, der arbejder i en lokal kontekst, på europæisk plan.

Aktiviteter

Aktiviteterne skal påbegyndes den 1. oktober 2020 eller 1. november 2020. Projektets varighed er fire år.

Blandt de træk, der kendetegner CoVE er en række af aktiviteter, der er grupperet under tre klynger:

  • Undervisning og læring
  • Samarbejde og partnerskab
  • Styring og finansiering

Projekterne bør også tilsigte at omfatte en inkluderende dimension ved at medtage aktioner, der omhandler diversitet og medvirker til at fremme ejerskab af fælles værdier, lighed og social inklusion. Der vil desuden være et specifikt fokus på digitale kvalifikationer.

Hvem kan søge?

Udbydere af erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, virksomheder, sektororganisationer og organisationer med forbindelse til det erhvervsrettede uddannelsesområde.

Budget

Det samlede budget er maksimalt 20 millioner euro. Det maksimale tilskudsbeløb pr. projekt vil være på 4 millioner euro. Bidraget fra Europa-Kommissionen kan ikke overstige 80% af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Ansøgningsfrist

Indkaldelsen af ansøgninger hedder Centres of Vocational Excellence med call-reference EAECA/33/2019.
Ansøgningsfristen er 20. februar 2020. 

Information

Europa-kommissionen holder et online informationsarrangement den 5. november.

Key Action 3, politikudvikling

Indkaldelsen hører under Erasmus+ Key Action 3, der omhandler politikudvikling og skal søges centralt hos EACEA i Bruxelles. Projekter under Erasmus+ Key Action 3 bidrager til udvikling af politiske initiativer på uddannelsesområdet.

 

CoVE

Centres of Vocational Excellence anlægger en systematisk tilgang hvor udbydere af erhvervsrettede uddannelser i samarbejde med lokale og regionale partnere skaber kvalifikationsmæssige økosystemer mellem politikudvikling, virksomheder og uddannelsesudbydere. CoVE forventes at gå langt videre end blot udbud af erhvervsuddannelse af høj kvalitet.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. juli 2020