Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til strategiske partnerskaber med fokus på kreativitet og innovation inden for uddannelsesområdet

I lyset af COVID-19-pandemien har Europa-Kommissionen valgt at afsætte ekstra midler til at styrke innovation og kreativitet i uddannelsessektoren. Puljen er åben for ansøgere, der beskæftiger sig med ungdom, skole og voksenuddannelse. Ansøgningsfristen er den 29. oktober kl. 12.00.

Formål

Med COVID-19-pandemiens indtog i Europa står uddannelsessektoren i dag over for en række nye udfordringer. Derfor har Europa-Kommissionen besluttet at øremærke ekstra Erasmus+-midler til strategiske partnerskaber med fokus på udvikling af færdigheder og inklusion gennem kreativitet og kunst. Formålet med partnerskaberne er:

  • At styrke tværgående samarbejde med fokus på kreativitet, europæisk medborgerskab og kulturel bevidsthed for alle borgere
  • At engagere organisationer inden for formel og uformel uddannelse til at styrke nuværende og kommende generationer - uanset social og kulturel baggrund - i at være succesfulde innovatører i deres lokalmiljøer
  • At udruste unge såvel som voksne med de værktøjer og kompetencer, der er nødvendige for at komme med kreative og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer

Hvem kan søge?

Puljen er åben for enhver offentlig eller privat organisation, institution eller virksomhed med relation til ungdom, skole og voksensektoren, der er aktive inden for den kulturelle og kreative verden. Ansøger kan for eksempel være:

  • En uddannelsesinstitution
  • En non-profit organisation
  • En offentlig eller privat virksomhed
  • En offentlig myndighed/institution

Det er et krav, at ansøger er etableret i et Erasmus+-programland. Ansøger søger på vegne af partnere, som indgår i det strategiske partnerskab. Der kan max søges om 300.000 euro.

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal indsendes ved hjælp af det officielle elektroniske ansøgningsskema.

Hvem kan være partnere?

Enhver offentlig eller privat organisation, institution eller virksomhed, som er etableret i et Erasmus+ programland eller partnerland kan indgå i det strategiske partnerskab.

Det strategiske partnerskab skal bestå af minimum tre partnere fra tre forskellige programlande. Der er ingen øvre grænse for antallet af partnere, men der gives dog maksimum tilskud til ti i alt.

Aktiviteter

Aktiviteter i forbindelse med projektet kan blandt andet være:

  • Aktiviteter der fremmer aktivt medborgerskab og social integration gennem kunst, især blandt unge
  • Aktiviteter der fremmer iværksætteri (herunder socialt iværksætteri) med henblik på kultur og kreativitet
  • Udvikling af læringsværktøjer og ressourcer, der fremmer kreativitet, kultur og multikulturalisme

Yderligere information

Alle interesserede inviteres til webinar den 7. september 2020 kl. 14.30-16.00. Tilmeldingsfristen er fredag den 4. september 2020 kl. 12.00.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Relevante dokumenter

Kontakt

Tine Kondrup
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 62
Email: tiko@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2020

Afsendere