Gå til indhold

Indkaldelse af forslag til projekter om social inklusion og fælles værdier inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse

Europa-Kommissionen indkalder Erasmus+-ansøgninger til projekter om social inklusion og fælles værdier inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse.

Formål

Det overordnede formål med Europa-Kommissionens indkaldelse af ansøgninger under Erasmus+ er at opfordre til partnerskaber, der fremmer nationale og tværnationale netværk og partnerskaber mellem udbydere af uddannelse med det formål at skabe samarbejde på nationalt og europæisk plan.

Projekter, der indsendes fra almene uddannelses- eller erhvervsuddannelsesinstitutioner, bør tage sigte på enten at formidle og/eller opskalere god praksis vedrørende inkluderende læring, der gennemføres navnlig på lokalt niveau. Eller at udvikle og gennemføre innovative metoder og praksis med henblik på at fostre inkluderende uddannelse og fremme fælles værdier.

Formålet for voksenuddannelsesudbydere er at støtte projekter, der skaber eller videreudvikler tværnationale og nationale netværk af udbydere af voksenuddannelse. Disse projekter bør bidrage til at opbygge kapaciteten hos udbydere af voksenuddannelse til at gennemføre den europæiske politik for voksenuddannelse på nationalt og regionalt plan.

Hvem kan søge

Støtteberettigede ansøgere er offentlige og private organisationer, der er aktive inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, eller andre samfundsøkonomiske sektorer eller organisationer med tværsektorielle aktiviteter (f.eks. kulturelle organisationer, civilsamfund, sportsorganisationer, anerkendelsescentre, handelskamre, handelsorganisationer mv.).

Hvis videregående uddannelsesinstitutioner deltager, skal de være tildelt et Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE).

Budget og rammer

Det samlede budget for dette call er 20 mio. €. 14 mio. € til almen uddannelse og erhvervsuddannelser og 6 mio. € til voksenuddannelse.

Projektets varighed skal være 24 eller 36 måneder.

Den højeste mulige støtte for projekter af 24 måneders varighed er 400.000 €, og for 36 måneders projekter er det 500.000 € og det finansielle bidrag fra EU kan ikke overstige 80 % af de samlede støtteberettigede projektomkostninger.

Mindstekravet til sammensætning af partnerskaber for projekterne er 4 støtteberettigede organisationer fra 4 forskellige programlande.

Hvis én af de 4 organisationer er et eksisterende tværnationalt netværk, skal projektet omfatte mindst 2 organisationer, der ikke er medlem af dette netværk.

Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af projektansøgning er 25. februar 2020 klokken 17 (CET)

Øvrig information

Indkaldelsen hører under Erasmus+ Key Action 3, der omhandler politikudvikling og skal søges centralt hos EACEA i Bruxelles. Projekter under Erasmus+ Key Action 3 bidrager til udvikling af politiske initiativer på uddannelsesområdet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. november 2020