Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag 2022 Indkaldelse af ansøgninger til Europæiske Universiteter 2023

Indkaldelse af ansøgninger til Europæiske Universiteter 2023

Europa-Kommissionen inviterer videregående uddannelsesinstitutioner til at ansøge om deltagelse i Europæiske Universiteter med ansøgningsfrist den 31. januar 2023.
Kontakt
Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

European Universities 2023


Formål

Europa-Kommissionen har netop åbnet op for, at videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af Europa kan søge støtte til samarbejdsaktiviteter, som gradvist udvikler sig hen imod egentlige Europæiske Universiteter i 2025.

Initiativet skal skabe tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner på tværs af hele Europa, og formålet er at udvikle attraktive uddannelser og styrke europæisk konkurrencedygtighed. Det kan f.eks. ske ved at tilbyde fælles uddannelsesforløb, øge forskningssamarbejde og fremme, at ansatte, studerende og forskere frit kan bevæge sig på tværs af landegrænserne mellem de samarbejdende institutioner.

Ansøgninger kan enten tage afsæt i:

  1. Intensivering og eventuel udvidelse af eksisterende tværnationale samarbejder mellem institutioner. Herunder, men ikke begrænset til, europæiske universitetsalliancer som opnåede støtte i ansøgningsrunden i 2020.
  2. Udvikling af nye tværnationale samarbejder mellem institutioner 

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner med et 'Erasmus+ Charter for Higher Education' i EU-medlemslandene samt institutioner fra lande på det vestlige Balkan kan søge på vegne af en partnerskabsalliance. I Danmark kan både erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående kunstneriske og maritime institutioner samt universiteter ansøge om at indgå i Europæiske Universiteter.

Ansøger kan også være en organisation af videregående uddannelsesinstitutioner, som er oprettet med henblik på, at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder herunder fælles uddannelsesaktiviteter.

Ansøgere kan være helt nye ansøgere, som ønsker at etablere forpligtende tværnationale institutionssamarbejder, eller der kan være tale om allerede eksisterende europæiske universitetsalliancer, som har opnået støtte ved ansøgningsrunden i 2020. Ansøgningsrunden åbner også mulighed for at optage nye videregående uddannelsesinstitutioner i eksisterende alliancer.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge er den 31. januar 2023.

Bemærk, at der er planlagt én yderligere ansøgningsrunde for helt nye alliancer, som forventes annonceret i efteråret 2023.

Søg hos Europa-Kommissionen

Ansøgning indsendes til Europa-Kommissionen, og du kan på Kommissonens hjemmeside læse mere om indkaldelsen af ansøgninger til Europæiske Universiteter i 2023:

Europa-Kommissionen holder et online-informationsmøde for potentielle ansøgere den 15. november 2022 kl. 14.30-17.00. 

Bemærk, at et 'Seal of Excellence' vil blive tildelt forslag, der er blevet vurderet og scoret som værende af høj kvalitet (over 80 point), men som ikke kan finansieres under den aktuelle Erasmus+-indkaldelse pga. budgetloft. Der er tale om et kvalitetsmærke, der anerkender kvaliteten af ​​de pågældende forslag og kan lette søgningen efter alternativ finansiering.

Yderligere information

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du også læse om Europæiske Universiteter og få mere at vide om f.eks. budget, og hvilke aktiviteter, der støttes. 

Senest opdateret 06. oktober 2022