Gå til indhold

Lav en video og søg midler til jeres eget projekt i det europæiske år for unge!

Det europæiske år for unge giver unge mulighed for at gennemføre egne projekter. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har åbnet to puljer, hvor organisationer i Danmark og Grønland kan søge om enten 1.000 eller 3.000 euro til et projekt.

Det europæiske år for unge_webbanner

Hvem kan ansøge?

(OBS: Ansøgningsfristen er overskredet)

Ansøgningen kan udarbejdes af eller i samarbejde med unge mellem 13 og 30 år, men skal indsendes af en organisation, institution eller forening. Midlerne er rettet mod arrangementer, events, mindre projekter,  kampagner og lignende aktiviteter.

Hvad kan I søge tilskud til?

Jeres projekt kan se ud på flere måder. Det skal tage udgangspunkt i unges drømme, håb og visioner, og det kan derfor omhandle mange emner, f.eks. solidaritet, demokrati, inklusion, menneskerettigheder, ligestilling, kunst, kultur, klima og bæredygtighed. 

Projektet kan for eksempel tage udgangspunkt i:

 • Et foredrag
 • Et arrangement i jeres forening 
 • En workshop
 • Et kulturarrangement, f.eks. en læsekreds, koncert eller en udstilling
 • Et møde mellem unge og beslutningstagere
 • Et møde mellem unge med forskellig baggrund
 • En kampagne på sociale medier

Projektet kan IKKE være:

 • En stor national konference eller anden massebegivenhed
 • En kommerciel eller for-profit begivenhed

Det planlagte projekt skal finde sted i det europæiske år for unge 2022, dog senest 10. december 2022.

Hvordan søger I?

I skal lave en video med en varighed på max 10 minutter. Heri skal I fortælle følgende:

 • Hvem søger midlerne (organisation og navne på de involverede)
 • Hvad er jeres projekt? (Er det et arrangement, et projekt, en kampagne, workshop, debatmøde eller noget helt andet?)
 • Hvor længe skal projektet vare?
 • Hvad er jeres formål med projektet?
 • Hvor mange penge søger I?

Når projektet er afsluttet, skal I sende en ny video, hvor I fremviser, hvordan jeres event eller projekt forløb. I skal altså lave og indsende to videoer: Én inden projektet, og én når projektet er afsluttet. Filmene uploades og indsendes via www.wetransfer.com til ungdom@ufm.dk. I emnefeltet skriver I: EYY2022 – ”Titel på projekt” – Organisation.

Alle ansøgere skal desuden indsende følgende oplysninger i en mail til :

 • Navn og e-mailadresse på juridisk ansvarlig i organisationen, som kan udfylde kontrakt
 • Titel på projektet
 • Kontaktoplysning på organisationen inkl. telefonnummer, e-mail og adresse
 • Om I søger 1.000 euro eller 3.000 euro

I emnefeltet skriver I: EYY2022 – ”Titel på projekt” – Organisation

Hvornår kan man søge?

Ansøgningsmuligheden er åben fra den 2. september 2022 - 15. november 2022. Videoansøgningen kan indsendes til enhver tid i denne periode. Udvælgelsen foretages af en jury bestående af tre medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Begunstigede vil blive underrettet om beslutningen via e-mail inden for fem (5) arbejdsdage efter, at beslutningen er truffet. Gennemførelsen af projektet kan påbegyndes umiddelbart efter beslutningen.

Hvor meget kan I søge?

I kan søge 1.000 euro eller 3.000 euro. Projektmidlerne skal bruges til at gennemføre projektet. Tilskuddet kan ikke dække f.eks. lønudgifter til en medarbejder i en ungdomsorganisation. Tilskuddet kan dog dække f.eks. mødeudgifter til unge, der arrangerer projektet samt udgifter til kost og logi.

Pulje 1

Hvis I søger 1.000 euro, skal I afrapportere via en video, hvor I fortæller om, hvordan jeres projekt forløb. Herudover skal I indsende deltagerliste samt et program for projektet. Her vil I modtage tilskuddet i kroner (7.400 kr.)

Hvis I bliver tildelt et tilskud, vil I modtage et bevillingsbrev. Herefter kan I gennemføre jeres projekt. 

Når projektet er afsluttet, og jeres afrapportering er godkendt, vil I modtage jeres tilskud på baggrund af den faktura, som I sender til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Tilskudsmodtagere skal rapportere om projektet gennemførelse senest den 15. december 2022.

Pulje 2

Hvis I søger 3.000 euro, er kravet til afrapportering mere omfattende. I skal stadig lave en video, hvor I fortæller om, hvordan projektet forløb. Derudover skal I indsende et program for projektet, en deltagerliste samt opstille et regnskab og indsende kvitteringer og bilag. Her vil I modtage tilskuddet i euro.

For Pulje 2 skal tilskudsmodtagere rapportere om projektets gennemførelse senest den 15. december 2022. Når projektet er afsluttet, og I har indsendt jeres afrapportering og fakturaer, vil I modtage jeres tilskud.

Efter hvilke kriterier vurderes ansøgningerne?

Den vigtigste forudsætning for at modtage tilskud er, at unge (mellem 13-30 år) er involveret i projektet. Dernæst lægges der vægt på følgende:

 • Projektet er initieret og gennemført af de unge selv
 • Ansøgeren har en klar idé om, hvordan projektet vil blive gennemført
 • Midlerne kan desuden blive tildelt efter først til mølle-princippet.

Hvis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager mange ansøgninger, kan I ydermere forbedre jeres chance for at modtage tilskud ved at inddrage én eller flere af de fire horisontale prioriteter i Erasmus+ i jeres projekt, nemlig:

 • Inklusion og diversitet
 • Digital transformation
 • Miljø og kamp mod klimaforandringer
 • Deltagelse i demokratiet

I er meget velkomne til at kontakte Pernille Saabye på , hvis I har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage jeres videoansøgninger! 

 

Kontakt

Pernille Saabye
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 77
Email: pers@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. november 2022

Afsendere