Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Nordplus 2024

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, til at søge om tilskud til samarbejde i ansøgningsrunden 2024, som åbner 1. november og har frist 1. februar 2024.

Nordplus_692x295.jpg

Arbejder din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland. Desuden kan skoler og dagtilbud under Dansk Skoleforening i Sydslesvig deltage i projekter som partnere finansieret af Danmark.

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. februar 2024 klokken 23:59 CET, og det samlede tilskudsbeløb for Nordplus i 2024 er ca. 9,5 millioner euro.

Webinarer om muligheder i Nordplus

I forbindelse med ansøgningsrunden vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyde et antal webinarer, hvor du kan få information om dine muligheder i Nordplus samt gode råd til at skrive ansøgningen. Webinarerne vil blive annonceret her på hjemmesiden samt på vores sociale medier.

Hold derfor øje med vores hjemmeside og følg os på de sociale medier:


Nordplus-programmerne 2023-2027

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælpe til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående Uddannelse – er inddelt efter sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan gennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående Uddannelse også kan søge om tilskud til mobilitet/udvekslingsophold.

De fem Nordplus programmer er:

  • Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for dagtilbud/førskole, grundskole og ungdomsuddannelser
  • Nordplus Videregående Uddannelse – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner
  • Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring
  • Nordplus Horisontal – støtter tværsektorielle projekter og netværk
  • Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter der sigter mod at styrke forståelsen af de nordiske sprog, inklusive minoritetssprog


Nordplus Highlight 2024

Nordplus bidrager til opfyldelse af Nordisk Ministerråds Vision 2030, der har som mål, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Til visionen er knyttet tre strategiske prioriteter: Et grønt Norden, et socialt bæredygtigt Norden og et konkurrencedygtigt Norden. I 2024 sætter Nordplus fokus på social bæredygtighed og opfordrer derfor ansøgere til at indsende ansøgninger, der sigter mod at styrke social bæredygtighed gennem uddannelsessamarbejde.

Det er dog vigtigt at understrege, at initiativer med andre temaer er lige så velkomne og kan søges på lige fod med initiativer inden for Nordplus Highlight.


Sådan kommer du videre

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning:

Nordplus-håndbogen

Nordplus-håndbogen er en guide til ansøgere – her kan du finde detaljeret information om hvert program ift. tilskudsmuligheder og krav:

Online-ansøgningssystem

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online-ansøgningssystem Espresso. Ansøgningsskemaerne er tilgængelige fra 1. november. Opret dig og få adgang til Espresso her:

Partnersøgning

Et Nordplus-partnerskab skal bestå af organisationer fra mindst to eller tre programlande afhængig af projekttype. Hvis du mangler partnere til din projekt-idé, kan du oprette din organisation i vores partnersøgningsdatabase, eller du kan søge blandt de organisationer, der allerede har registreret sig.
Se mere her:

Information og vejledning i Danmark

Der er Nordplus-kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. I Danmark er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der rådgiver om alle delprogrammer i Nordplus. Du er velkommen til at kontakte os via nordplus@ufm.dk, hvis du har spørgsmål. Her er den samlede liste over nationale Nordplus-kontorer:

Kontakt

Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. december 2023

Afsendere