Gå til indhold

Engager unge i EP-valget: Søg om midler til jeres projekt

Europa-Parlamentsvalget 2024 giver unge mulighed for at gennemføre egne projekter. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har åbnet en pulje, hvor organisationer i Danmark og Grønland kan søge 3.000 euro til et projekt, der skal engagere unge i EP-valget og sætte fokus på unges forhold til EU.

Grafik Den europæiske ungdomsuge 2024

Hvem kan ansøge?

Ansøgningen kan udarbejdes af eller i samarbejde med unge mellem 13 og 30 år, men skal indsendes af en organisation, institution eller forening. Midlerne er rettet mod arrangementer, events, mindre projekter, kampagner og lignende aktiviteter.

Hvad kan I søge tilskud til?

Jeres projekt kan se ud på flere måder. Projektet kan for eksempel tage udgangspunkt i:

 • Et foredrag
 • Et arrangement i jeres forening
 • En workshop
 • Et kulturarrangement, f.eks. en koncert eller en udstilling
 • Et møde mellem unge og beslutningstagere
 • En kampagne på sociale medier

Projektet kan IKKE være:

 • En stor national konference eller anden massebegivenhed
 • En kommerciel eller for-profit begivenhed

Det planlagte projekt skal finde sted senest 15. juli 2024

Hvor meget kan I søge?

I kan søge 3000 euro til at gennemføre projektet. Tilskuddet kan ikke dække f.eks. lønudgifter til en medarbejder i en ungdomsorganisation. Tilskuddet kan dog dække f.eks. mødeudgifter til unge, der arrangerer projektet samt udgifter til kost og logi.

Hvordan søger I?

Lav en video på max 5 minutter, hvor I fortæller: 

 • Hvem søger midlerne? (organisation og navne på de involverede)
 • Hvad er jeres projekt? (er det et arrangement, en kampagne, workshop, debatmøde eller noget helt andet?)
 • Hvad er jeres formål med projektet?
 • Hvor længe skal projektet vare?

Upload videoen via www.wetransfer.com til ungdom@ufm.dk med emnefeltet "UNG2024 – [Titel på projekt] – [Organisation]".

Send mail med yderligere oplysninger til ungdom@ufm.dk:

 • Navn og e-mailadresse på den juridisk ansvarlige i organisationen, som kan udfylde kontrakt
 • Titel på projektet
 • Kontaktoplysning på organisationen, inkl. telefonnummer, e-mail og adresse

Ansøgningsfrist

20. maj 2024.

Efter hvilke kriterier, vurderes ansøgninger? 

Den vigtigste forudsætning for at modtage tilskud er, at unge (mellem 13-30 år) er involverede i projektet. Dernæst lægges der vægt på følgende:

 • Projektet er initieret og gennemført af de unge selv
 • Ansøger har en klar idé om, hvordan projektet vil blive gennemført
 • Midlerne kan desuden blive tildelt efter først til mølle-princippet
 • Hvis Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager mange ansøgninger, kan I ydermere forbedre jeres chance for at modtage tilskud ved at inddrage én eller flere af de fire horisontale prioriteter i Erasmus+ i jeres projekt, nemlig:
 • Inklusion og diversitet
 • Digital transformation
 • Miljø og kamp mod klimaforandringer
 • Deltagelse i demokratiet

Udvælgelsen foretages af en jury bestående af tre medarbejdere fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Begunstigede vil blive underrettet inden for fem arbejdsdage efter beslutningen. Gennemførelsen af projektet kan påbegyndes, når begge parter har underskrevet en kontrakt.

Afrapportering 

I skal lave en video, hvor I fortæller om, hvordan projektet forløb og indsende en række oplysninger: 

Upload afrapporteringsvideo via www.wetransfer.com til ungdom@ufm.dk med emnefeltet "UNG2024 – [Titel på projekt] – [Organisation]".

Send følgende til ungdom@ufm.dk:

 • et program for projektet
 • en deltagerliste
 • et regnskab med tilhørende kvitteringer og bilag

I skal rapportere om projektets gennemførelse senest den 1. september 2024.

Når projektet er afsluttet, og I har indsendt jeres afrapportering og fakturaer, vil I modtage jeres tilskud i euro.

Spørgsmål? 

I er meget velkomne til at kontakte Pernille Saabye på pers@ufm.dk, hvis I har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage jeres videoansøgninger!

Den europæiske ungdomsuge

Midlerne uddeles som et led i Den europæiske ungdomsuge (European Youth Week), en begivenhed arrangeret af Europa-Kommissionen hvert andet år for at fejre og fremme unges engagement, deltagelse og aktivt medborgerskab.

Denne gang afholdes ungdomsugen fra den 12. til den 19. april, 2 måneder før valget til Europa-Parlamentet i juni. Det betyder, at både demokrati og valg til Europa-Parlamentet er i centrum for debatten og aktiviteter. 

Kontakt

Pernille Saabye
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 77
Email: pers@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. april 2024

Afsendere